Direct naar inhoud
15 September 2020

Subsidieoproep ‘Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data’

Vanaf nu is de subsidieoproep opengesteld om te onderzoeken óf en hoe big-data-onderzoek kan leiden tot betere preventie, hulp en ondersteuning.

NWO en ZonMw zetten, als onderdeel van de Nationale wetenschapsagenda, het nieuwe onderzoeksprogramma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data op.

Na de eerste verkennende fase die in maart werd afgesloten met een werkconferentie, zijn de thema’s vastgesteld die leidend zijn in fase II:

  • Ketenkwetsbaarheid
  • Professional
  • Interventies

In combinatie met de samenhangende thema’s:

  • Vertrouwen in databeheer en –gebruik
  • Eigenaarschap en governance van en toegang tot data

Doel van de onderzoeksprojecten

De projecten moeten leiden tot nieuwe perspectieven voor het gebruik van big data bij het identificeren van kwetsbare kinderen en (aanstaande) gezinnen. Het doel is om tijdige en passende zorg en hulp te kunnen aanbieden, zodat kinderen een betere kans op een goede toekomst krijgen.

Bij het onderzoeksprogramma staan zorgvuldigheid en transparantie voorop. Er wordt op toegezien dat data in het gehele traject op een ethische en verantwoorde manier wordt verzameld en gebruikt.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 8 december 14.00 uur. En moeten in ieder geval gaan over één van de vastgestelde thema’s.