Direct naar inhoud
10 June 2020

Tussenrapportage onderzoeksproject 'Ik laat je niet alleen'

Het gezamenlijk onderzoeksproject naar het verminderen van gedwongen afzonderen in JeugdzorgPlus heeft een tussenrapportage opgeleverd met daarin resultaten van metingen die het afgelopen halfjaar hebben plaatsgevonden bij JeugdzorgPlus-instellingen.

Naast resultaten van de metingen, doet het rapport aanbevelingen voor het vervolg. Belangrijke aanbeveling is om de brede definitie van gedwongen afzonderen te blijven omarmen en om verder te werken aan alternatieven via onder meer een lerend netwerk.

Het onderzoek levert een gedeeld beeld op op hoe gedwongen afzonderen in de praktijk eruit ziet en waarom gedwongen afzonderingen plaatsvinden.

Op basis hiervan zijn nieuwe inzichten en initiatieven ontwikkeld om gedwongen afzondering te verminderen.

Bron: Jeugdzorg Nederland