Direct naar inhoud
21 January 2021

Uitzondering op avondklok: huiselijk geweld en kindermishandeling vallen onder calamiteiten

Zojuist is besloten om de avondklok in te voeren als coronamaatregel. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze maatregel; waaronder calamiteiten. Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) wijst erop dat huiselijk geweld en kindermishandeling onder calamiteiten valt en roept mensen op om melding te maken.

Het kabinet stelt voor om na instemming van de Tweede Kamer een avondklok in te voeren. Het is de bedoeling dat iedereen vanaf 21:00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.

Het is verboden om dan zonder geldige reden op straat te zijn. Dit is een zware coronamaatregel bovenop de huidige lockdown om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen tegen te gaan.

Er zijn uitzonderingen op deze maatregel:

  • bij een calamiteit;
  • als jijzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft
  • als je van je werkgever voor werk naar buiten moet;
  • als je naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland;
  • als je onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen;
  • als je onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen;
  • als je een aangelijnde hond uitlaat, dit doet je in je eentje.

Huiselijk geweld en kindermishandeling valt onder calamiteiten

GHNT wijst erop dat slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling niet binnen hoeven te blijven tijdens de avondklok en roept slachtoffers en omwonenden/bekenden op om, juist nu, melding te maken door de chat van Veilig Thuis te benaderen, 0800-2000 te bellen of bij (dreiging van) geweld 112 te bellen.

Jeugdzorgmedewerkers

Jeugdzorgwerkers die voor werk naar buiten moeten tijdens de avondklok, moeten het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ en de ‘Werkgeversverklaring avondklok’ bij zich hebben. De blanco invulformulieren kun je hieronder vinden.