Direct naar inhoud
Arenda Oomen
14 February 2020

Verrassend Passend: barrières samenwerking onderwijs-jeugd doorbroken

Het is niet eenvoudig om tot een goede (financiële) samenwerking te komen tussen onderwijs en jeugdhulp. De special Verrassend Passend laat in acht praktijkvoorbeelden zien hoe onderwijs en jeugdhulp toch mooie oplossingen hebben gevonden en krachtige samenwerking hebben gerealiseerd.

Betrokken professionals uit onderwijs en jeugdhulp hebben te maken met andere organisatieculturen en andere regelgeving en geldstromen, doordat onderwijs en jeugdzorg onder verschillende wetten vallen. Dit maakt het lastig om tot een gezamenlijke aanpak te komen, waarbij ook goede financieringsafspraken zijn gemaakt en bijvoorbeeld budgetten worden samengevoegd. Toch lukt het steeds vaker om wel tot kansrijke (financiële) samenwerking te komen.

In Verrassend Passend lees je een aantal voorbeelden van scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulpinstellingen en gemeenten die het is gelukt om te komen tot een gezamenlijke aanpak en financiering.