Direct naar inhoud
03 June 2020

Voortgang convenant tijdschrijven in de jeugdzorg

Op een bijeenkomst in het kader van de landelijke schrapweek jeugd op 12 februari hebben VNG, VWS, Jeugdzorg Nederland en FNV (mede namens CNV) onder leiding van de speciaal adviseur administratieve lasten Rita Verdonk, afgesproken dat de vijf partijen alles in het werk gaan stellen om te stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg.

Het is de bedoeling daarmee de administratieve lasten voor werknemers, werkgevers en gemeenten terug te dringen.

Door de Coronacrisis heeft het project wat vertraging opgelopen, maar het wordt nu toch ondertekend op 11 juni waarna meteen gestart wordt met de uitwerking van de gemaakte afspraken. Het convenant is een begin!

Aantal gemeenten en aanbieders stopt nog dit jaar met tijdschrijven

Gemeenten, Jeugdzorg Nederland, VWS en de vakbonden spreken af dat in nieuwe contracten en de CAO jeugdzorg (2021) geen verplichting tot vermijdbaar tijdschrijven meer wordt opgenomen.

Een aantal gemeenten en aanbieders zal nog dit jaar stoppen met tijdschrijven, zodat er goede voorbeelden gedeeld kunnen worden van deze ontwikkeling.

Ook zullen het ministerie van VWS, VNG en Jeugdzorg Nederland starten met een project om te komen tot een vereenvoudiging van de productcodes met normeringen.

Administratieve lasten kunnen stevig verminderd worden

Het is de hoop dat met deze stappen de administratieve lasten in het jeugdveld stevig verminderd kunnen worden, zodat de professionals weer toe gaan komen aan hun eigenlijke werk, de zorg voor jeugdigen.

Om regeldruk te verminderen, is vertrouwen in de professional noodzakelijk. Alleen dan komen zij weer toe aan zorg verlenen.

A picture