Direct naar inhoud
11 November 2020

Voortgang maatregelen Commissie De Winter – Geweld in de jeugdzorg

Sinds vorig jaar is een interdepartementaal (JenV en VWS) projectteam aan de slag met de maatregelen die zijn aangekondigd door het Kabinet na de presentatie van het rapport van De Commissie De Winter. Welke dat zijn en wie zie verder uitwerkt en uitvoert, lees je hier.

Erkennen – voorkomen – blijvend leren

Het onderzoek

Het rapport concludeert dat tussen 1945 en nu kinderen slachtoffer zijn geworden van lichamelijk en geestelijk geweld in de jeugdzorg. Soms in combinatie met seksueel misbruik. Ongeveer 10 % van de ondervraagden gaf aan vaak tot zeer vaak geweld te hebben ervaren. Daarnaast concludeerde de Commissie dat de overheid onvoldoende heeft gedaan om geweld in de jeugdzorg te voorkomen.

De maatregelen en voortgang

De overheid nam het advies van de Commissie over voor wat betreft excuses, erkenning, hulp en ondersteuning van voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. En neemt, samen met brancheorganisaties maatregelen om geweld in de jeugdzorg zoveel mogelijk te voorkomen.

Naast een financiële tegemoetkoming, die het Schadefonds Geweldsmisdrijven gaat uitvoeren per 1 januari 2020, werkt het projectteam aan een website en documentaire en richten we een zorgpunt in. Ze werken daarbij nauw samen met lotgenotenorganisaties en de brancheorganisaties.

Vanuit het programma’ Zorg voor de Jeugd en plan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ wordt gewerkt aan het verder zoveel mogelijk voorkomen van geweld in de jeugdzorg. Het ‘blijvend leren’ wordt onder andere ingericht door een onderzoek naar veiligheid, een congres en periodieke rondetafelgesprekken.

De voortgang van de uitvoering van alle maatregelen is te vinden in de Kamerbrief van 27 oktober. En voor een schematische weergave is dit overzicht gemaakt.

Meer informatie en contact:

Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl

Of stuur een mail naar: _dienstpostbus DJ-projectteam ODW.minvws.nl