Direct naar inhoud
Arenda Oomen
10 November 2019

Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd #3 is uit!

De derde Voortgangsrapportage over het programma Zorg voor de Jeugd is uit. Deze rapportage gaat over de periode mei t/m oktober 2019 en geeft inzicht in de voortgang van de acties om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar beter te maken.

Deze derde voortgangsrapportage toont per actielijn de belangrijkste inspanningen en (proces)resultaten tussen mei en oktober 2019. De rapportage in november is compacter dan de mei-editie, die jaarlijks inzicht geeft in de indicatoren waarmee we daadwerkelijke effecten meten. De november-rapportage geeft een tussenstand op proces: per actielijn brengen we de inspanningen en mijlpalen van de afgelopen vijf maanden in beeld.

Belangrijkste inspanningen

De belangrijkste mijlpalen sinds juni 2019 zijn:

  • Actielijn 1: Het Rijk en de VNG hebben – op basis van onderzoek van KPMG - vastgesteld welke 5 basisfuncties er altijd verwacht mogen worden van lokale teams (zoals wijkteams).
  • Actielijn 2: De branches gespecialiseerde zorg voor jeugd hebben zich gecommitteerd aan en zijn aan de slag met de verschillende acties met betrekking tot pleegzorg, gezinshuizen en gesloten jeugdhulp.
  • Actielijn 3: Er is extra geld (5 mln euro) beschikbaar gesteld voor zorg en ondersteuning op school voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking.
  • Actielijn 4: Er is structureel geld (11,4 mln euro) beschikbaar gesteld aan gemeenten als tegemoetkoming voor jongeren om na hun 18de verjaardag in een gezinshuis te wonen.
  • Actielijn 5: Op zes plekken in het land zijn pilots gestart om de jeugdbescherming effectiever en eenvoudiger te maken.
  • Actielijn 6: Op 12 juni en 4 september hebben landelijke schrapdagen in de jeugdhulp plaatsgevonden met als doel dat jeugdprofessionals minder tijd kwijt zijn aan administratie.

Meer informatie en een overzicht van alle mijlpalen die behaald zijn sinds de start van het programma Zorg voor de Jeugd staan in de :