Direct naar inhoud
24 January 2020

Zo investeren wethouders in kansen voor jongeren

Door uit te gaan van de positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren, door meer te investeren in preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning en een brede beoordeling van wat hun behoefte is, geven we meer kinderen en jongeren een goede start en voorkomen we dure zorg later in de keten. Een groeiende groep wethouders denkt hier actief over na en kiest ervoor om te investeren in preventie voor de jeugd.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2019 het initiatief genomen voor een bestuurlijk leernetwerk preventie jeugd. Jeugdwethouders konden hier hun kennis van en ervaringen met jeugdpreventie met elkaar delen en elkaar helpen om nieuwe stappen te zetten voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen.

De ervaringen van de achttien wethouders die meededen aan het bestuurlijk leernetwerk zijn opgetekend in de publicatie Nu ik groot ben – wethouders investeren in kansen voor jongeren die op vrijdag 24 januari 2020 werd gepresenteerd aan minister Hugo de Jonge.

De wethouders vertellen in de publicatie hoe zij stappen zetten op weg naar transformatie van het jeugdstelsel. Ze treden de jeugdopgaven in hun gemeente met visie tegemoet en doen -onderbouwd- wat nodig is om die visie vorm te geven in de praktijk.


Heb je een vraag over de publicatie? Neem dan contact op met Marieke Koppenaal-de Lange. Met vragen over het bestuurlijk leernetwerk preventie jeugd, kun je terecht bij Arnoud de Klijne.