Direct naar inhoud

Maak kennis met het Ondersteuningsteam

Bouw jij mee aan een lerend jeugdstelsel, en wil je meer weten over de thema’s en veranderopgaven? Neem dan contact op met een van onze mensen: regio-ambassadeurs met gemeente-, aanbieder-, en cliëntperspectief, ontwikkelaars en landelijke ambassadeurs.

Regio-ambassadeurs

Regio-ambassadeurs zijn er voor gemeenten, professionals en cliënten. Zij zijn het aanspreekpunt voor jeugdregio’s, en zijn beschikbaar voor de doelen uit het programma Zorg voor de Jeugd. Ze helpen jeugdregio’s met de voortgang van de transformatieplannen.

Ontwikkelaars

Zeven ontwikkelaars zijn verbonden aan veel voorkomende thema’s binnen de transformatieplannen. In 2019 gaan zij per thema met enkele jeugdregio’s de diepte in om bouwstenen te ontwikkelen voor succesvolle transformatie. Deze worden in 2020 breder gedeeld met andere jeugdregio’s, zodat in 2021 alle jeugdregio’s verbetering laten zien op deze thema’s. Samen met de professionals willen we in de betrokken jeugdregio(‘s) passende bouwstenen of prototypes vinden en verder ontwikkelen, zodat er best bewezen werkzame werkwijzen ontstaan. De acht thema’s zijn:

 1. Versterken van het gewone leven
 2. Versterken van informele netwerken
 3. Verbetering vroegsignalering en triage
 4. Jongvolwassenheid
 5. Voorkomen van uithuisplaatsingen
 6. Versterken van kleinschalige, gezinsgerichte voorzieningen
 7. Verminderen van overplaatsingen en minder gesloten plaatsingen
 8. Ontrafelen en oplossen van schadelijke wachttijden

Ambassadeurs

Onze vier landelijke ambassadeurs zetten zich in voor vier brede veranderopgaven die nodig zijn voor de transformatie, waarvoor het Ondersteuningsteam landelijk ondersteuning biedt. Zij kijken welke veranderingen nodig zijn bij de gemeenten, aanbieders, kennis- en opleidingsinstituten, om de basis op orde te brengen. De ambassadeurs kijken hoe deze partijen hun rol beter kunnen invullen op de veranderopgaven.

De vier veranderopgaven zijn:

 1. Ontwikkelen van een lerend jeugdstelsel
 2. Professionaliseren opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
 3. Verbeteren van wijkgericht werken met de leefwereld als vertrekpunt
 4. Oppakken en leren van complexe casuïstiek