Direct naar inhoud

Maak kennis met het Ondersteuningsteam

Bouw jij mee aan een lerend jeugdstelsel, en wil je meer weten over de thema’s en veranderopgaven? Neem dan contact op met een van onze mensen: regio-ambassadeurs met gemeente-, aanbieder-, en cliëntperspectief, ontwikkelaars en landelijke ambassadeurs.

Regio-ambassadeurs

Regio-ambassadeurs zijn er voor gemeenten, professionals en cliënten. Zij zijn het aanspreekpunt voor jeugdregio’s, en zijn beschikbaar voor de doelen uit het programma Zorg voor de Jeugd. Ze helpen jeugdregio’s met de voortgang van de transformatieplannen.

A picture
Team regioadviseurs opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet

De regioadviseurs ondersteunen gemeenten en zorgaanbieders bij het professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein. Heeft u een vraag over het proces van visievorming, tot de impact van inkoop op de uitvoering, dan kunt...

Onze regio-ambassadeurs werken samen met de regioadviseurs opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet. Lees meer over dit team.

Ontwikkelaars

De ontwikkelaars hebben als doel in de betrokken jeugdregio(‘s) passende bouwstenen, prototypes met de professionals te vinden en door te ontwikkelen, zodat er best bewezen werkzame werkwijzen ontstaan. Zij richten zich op een regio in combinatie met een thema. De thema's zijn:

  1. Versterken van het gewone leven / informele netwerken
  2. Voorkomen van uithuisplaatsingen
  3. Versterken van gezinsgerichte woonvormen
  4. Contractering: Vrijgevestigden

Ambassadeurs

Onze vier landelijke ambassadeurs zetten zich in voor vier brede veranderopgaven die gezamenlijk ‘de basis op orde’ bevorderen. Daarnaast richten we ons op het ontrafelen en terugdringen van schadelijke wachttijden. De ambassadeurs kijken welke veranderingen nodig zijn bij de gemeenten, aanbieders, kennis- en opleidingsinstituten, om de basis op orde te brengen. De ambassadeurs kijken hoe deze partijen hun rol beter kunnen invullen op de veranderopgaven.

De vier veranderopgaven en het inhoudelijke doel zijn:

  1. Ontwikkelen van een lerend jeugdstelsel
  2. Contracteren volgens de bedoeling
  3. Verbeteren van wijkgericht werken met de leefwereld als vertrekpunt
  4. Oppakken en leren van complexe casuïstiek
  5. Ontrafelen en terugdringen van schadelijke wachttijden

De projectleiders Schadelijke wachttijden noemen we hierboven.