Direct naar inhoud

Over ons

In het programma Zorg voor de Jeugd werken gemeenten samen met professionals, jeugd(hulp)organisaties, ministeries en cliëntenorganisaties aan betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk.

Binnen dit programma werken we aan het wegnemen van dilemma’s en knelpunten die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Dat gebeurt vanuit zeven sporen, waarin we zorgen voor praktische oplossingen voor vaak taaie vraagstukken.

We leren samen in de praktijk. Van casuïstiek, experimenten en vooral door te ervaren wat werkt. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd is overal in het land beschikbaar en helpt hierbij. Ons vertrekpunt: de vragen en behoeften van kinderen, jongeren en gezinnen.

De oplossingen die we ontdekken, delen we met elkaar. Zodat we samen schotten kunnen doorbreken en de kinderen, jongeren en gezinnen echt centraal staan.

Deelnemende partijen

Aan het actieprogramma Zorg voor de Jeugd werken mee:

  • Cliëntenorganisaties: Ieder(in), Per Saldo, MIND en LOC
  • Beroepsverenigingen: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Jeugdartsen Nederland (AJN) namens Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen (V&VN), Landelijke huisartsen vereniging (LHV), Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde (NVK), beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (Bv Jong), Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners (BCMB) en P3NL
  • Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ): Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), GGZ Nederland, Vereniging Orthopedagogische BehandelCentra (VOBC)
  • Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG)
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport