Direct naar inhoud

Over ons

In het programma Zorg voor de Jeugd werken gemeenten samen met professionals, jeugd(hulp)organisaties, ministeries en cliëntenorganisaties aan betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk.

Binnen dit programma werken we aan het wegnemen van dilemma’s en knelpunten die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Dat gebeurt vanuit zeven sporen, waarin we zorgen voor praktische oplossingen voor vaak taaie vraagstukken.

We leren samen in de praktijk. Van casuïstiek, experimenten en vooral door te ervaren wat werkt. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd is overal in het land beschikbaar en helpt hierbij. Ons vertrekpunt: de vragen en behoeften van kinderen, jongeren en gezinnen.

De oplossingen die we ontdekken, delen we met elkaar. Zodat we samen schotten kunnen doorbreken en de kinderen, jongeren en gezinnen echt centraal staan.

Deelnemende partijen

Aan het actieprogramma Zorg voor de Jeugd werken mee: