Direct naar inhoud
Marieke Duijsters

Platform Vakmanschap

Iedereen die met jeugd werkt, leert elke dag. Samen met ouders, kinderen en collega’s. Daar omheen zijn veel initiatieven en organisaties actief om het leren te ondersteunen. Het Platform Vakmanschap verbindt al die praktische initiatieven die er al zijn en brengt mensen samen. Zo kunnen we echt van en met elkaar leren. Hier, op deze website vind je informatie om in je dagelijkse werk toe te passen én kun je meepraten in de online community.

Praat mee in de community
A picture

Ontwikkelopgaven

Regie bij ouders, kinderen en jongeren

De regie bij het gezin is een belangrijk uitgangspunt binnen de jeugdhulp. Het zorgt voor duurzame oplossingen en een grotere zelfredzaamheid van een gezin. De hulp sluit hierdoor beter aan bij de leefwereld, kennis en de eigen mogelijkheden van het gezin. En het biedt bescherming tegen het ontstaan van (nieuwe) problemen.

Samenwerken in de zorg om het kind

Veel professionals die met jeugd werken beseffen dat ze beter in staat zijn om een gezin te helpen als het lukt om goed op te trekken met andere professionals. Dit is vaak lastig. Soms omdat een andere organisatie een andere doelstelling heeft, op een andere manier gefinancierd wordt of de collega-professional een andere visie op de gezinssituatie heeft. Maar ook doordat men elkaar simpelweg niet (goed) kent. Tegelijkertijd is samenwerken essentieel om te doen wat nodig is, zeker bij jongeren en gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Persoonlijk leiderschap. De voorwaarden scheppen om goede hulp te bieden

Als professional die met jeugd werkt, ben je zelf je belangrijkste instrument. Welke voorwaarden zijn voor jou belangrijk om een goede hulpverlener te zijn? Dat gaat over goed voor jezelf zorgen, maar ook over je betrokkenheid bij de organisatie waar je voor werkt en tijd nemen om te reflecteren.

Werken in een veranderend jeugdveld

In 2015 trad de nieuwe Jeugdwet in. Sindsdien dragen gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs met elkaar de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen: thuis, op school en in de wijk. Dit alles vanuit het idee om de jeugdhulp te verbeteren en te vernieuwen door betere multidisciplinaire samenwerking en meer nadruk op zelfredzaamheid en eigen vermogen van gezinnen.

Jouw Podium

Draagt jouw initiatief of idee bij aan het versterken van vakmanschap van professionals die met jeugd werken? Of wil je anderen graag verder helpen door je ervaringen te delen? Het Platform Vakmanschap biedt professionals een podium om geleerde lessen, ervaring, of vragen te delen.

Meer informatie en aanmelden

Nu op het podium: Sander Konings

Nieuwsgierigheid heeft Sander veel gebracht op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling. ‘Nieuwsgierigheid is voor mij het sleutelwoord: naar jezelf en naar methodische elementen. Maar ook oprechte nieuwsgierigheid naar jongeren!’.

Naar het podium

Uitwisseling tussen professionals

  • Op 1sociaaldomein helpen professionals elkaar met vragen waar ze in hun dagelijks werk tegenaan lopen.