Direct naar inhoud
Marieke Duijsters

Lerende netwerken dragen bij aan een goede samenwerking

Professionals die met jeugd werken willen een duurzame, kansrijke omgeving creëren voor ouders, kinderen en jeugdigen. Als professional doe je in je werk dagelijks nieuwe kennis en ervaring op. Bijvoorbeeld doordat je iets nieuws leert van een collega en dit toepast in de praktijk of doordat je andere inzichten opdoet tijdens een training. Maar soms is er geen pasklaar antwoord of manier om veranderingen in je werk voor elkaar te krijgen en heb je anderen nodig die met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn.

Een lerend netwerk starten kan je hierbij helpen. Je deelt dan samen gedurende een langere tijd kennis en ervaringen met elkaar om zo samen tot oplossingen te komen.

Wil je leren hoe je een lerend netwerk kunt starten, wat het niet is en wat het vooral wel is? Wil je lezen welke tips je kunnen helpen bij een lerend netwerk en welke oefeningen er allemaal zijn? Lees dan verder.

Wat is een lerend netwerk?

Een lerend netwerk is een groep die bestaat uit personen van verschillende organisaties die vanuit een gemeenschappelijk belang of passie hun ervaring, informatie en kennis deelt, met als doel een gezamenlijke ambitie te realiseren. Het is een middel dat helpt om de saamhorigheid en de samenwerking rondom een vraagstuk te verbeteren. En het kan ouders, kinderen en professionals veerkrachtiger maken.

Met een lerend netwerk heb je de intentie om voor langere tijd aan een vraagstuk te werken als je nog niet precies weet hoe de ambitie gerealiseerd wordt. Binnen het netwerk wissel je over een langere periode kennis uit om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Andere vormen

Een lerend netwerk is niet voor elk vraagstuk de meest passende werkwijze. Als je doel bijvoorbeeld is om elkaar te inspireren en te ontmoeten, kies je voor een minder intensieve vorm. Zoals een studiemiddag. Of als je doel is om professionals nieuwe ideeën te laten opdoen of hun expertise te vergroten, kies dan voor een workshop. Daarnaast variëren lerende netwerken in intensiteit en doel. Het is daarom belangrijk eerst het doel vast te stellen en daar vervolgens een passende vorm bij te kiezen.

Hoe start je een lerend netwerk?

  1. Breng de juiste mensen bij elkaar
  2. Zorg ervoor dat het netwerk de deelnemers energie geeft
  3. Reflecteer regelmatig met elkaar op de samenwerking

Aan de slag

Wil je weten hoe je dit doet? Lees dan de publicatie ‘Een lerend netwerk starten’.

Wil je meer weten over welke verschillende vormen er zijn om samen met anderen te leren? Movisie maakte een handige brochure voor iedereen die met lerende praktijken aan de slag wil gaan.