Direct naar inhoud
Marieke Duijsters

Over het Platform Vakmanschap

Het Platform Vakmanschap volgt, stimuleert en faciliteert ontmoeting, kennisuitwisseling en -toepassing met en door professionals in het jeugdveld. Het doel is om verbindingen te faciliteren tussen collega’s en organisaties, over functies en vakdisciplines heen.

Deze uitwisseling brengt energie en geeft het gevoel dat je er niet alleen voor staat bij vragen, dilemma’s, of blinde vlekken. Op het Platform Vakmanschap houden we elkaar scherp juist omdat we vanuit al die verschillende invalshoeken naar vraagstukken kijken.

Centraal staat: van elkaar leren en samen steeds beter worden met als doel de beste ondersteuning voor kinderen en jongeren te kunnen bieden. Professionals en organisaties zoals bijvoorbeeld Associatie Wijkteams, Pluryn, Samenwerkende Beroepsverenigingen en Parlan Jeugdhulp nemen vanuit verschillende activiteiten deel aan het Platform Vakmanschap. Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt en faciliteert hierbij.

Praatplaat Platform Vakmanschap:

Bekijk en/of download de praatplaat
A picture

Leren en inspireren

  • Samen met vier organisaties onderzoeken we hoe zij hun lerende praktijk vormgeven. We brengen hun opgaven, leervormen en benodigde randvoorwaarden in kaart om zo de vraag te beantwoorden: hoe doe je dat, een lerende organisatie worden?
  • We faciliteren het leren landelijk en in de regio's.
  • We verzorgen inspiratiesessies met sprekers over diverse thema’s mogelijk waarin deelnemers uit het hele land vraagstukken over (gedeeld) vakmanschap tussen wijkteams, jeugdhulp en jeugdbescherming verkennen en bespreken. Dit gebeurt op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau waarna dit weer in de eigen organisatie word gedeeld.

Jouw Podium

Heb je ideeën of ervaar je knelpunten waar je met andere professionals mee aan de slag wilt? Of wil je anderen graag verder helpen door je ervaringen te delen? Het platform vakmanschap biedt professionals een podium om geleerde lessen, ervaring, of vragen te delen.

Meld je aan bij het platform vakmanschap door een mail te sturen naar Vakmanschap@nji.nl. Dan nemen we contact met je op.

Deze week op het podium: Carien de Graaf

Carien de Graaf is een ervaren hulpverlener in de jeugdzorg. Naast haar werk bij KOOS Utrecht en De Rading is ze ook één van de initiators van het Netwerk Jeugdprofessionals. Ze organiseert landelijke (online) bijeenkomsten en sinds kort ook koffiedates voor de regio Utrecht.

Naar het podium