Direct naar inhoud
magnet.me

In de Pilot Hendig! bepalen professionals samen met het gezin wat er nodig is

'Ga het gewoon doen samen met je netwerkpartners. Zo zijn wij ook begonnen!'

Te veel mensen moesten wachten op te veel andere mensen en te veel regels en handtekeningen waren nodig voordat iemand met een zorgvraag geholpen kon worden. En dus zijn ze met het hele jeugdzorgnetwerk in Peel en Maas aan de slag gegaan.

Han Goes, kwartiermaker van de pilot Hendig en Ellen Dortant, gezinscoach, beide uit de gemeente Peel en Maas, vertellen graag en enthousiast over de pilot Hendig.

De pilot is ontstaan, omdat Han het simpeler wilde maken in de jeugdhulp. De volgende administratieve punten worden in de pilot aangepakt:

  • De beschikking is vervangen door het fysieke matchgesprek tussen burger (en naaste), gezinscoach en beroepskrachten.
  • Het aantal productcodes is teruggebracht van ongeveer 300 codes naar zeven codes.
  • De netwerkpartners sturen hun declaraties / facturen rechtstreeks naar de gemeente met daarop de ingezette uren en de code.
Han Goes: “We hebben niet zozeer lasten geschrapt, we zijn vanaf nul begonnen met het opbouwen van een systeem dat we nodig hebben. Zo hebben we bijna alle administratie, toegangs-bureaucratie en controle overbodig verklaard. In de pilot Hendig bepalen de professionals samen met het gezin wat er nodig is. Dat wat nodig is, voeren ze uit, volgens hun eigen professionele standaard. Onderling vergelijken en bespreken ze dit, zodat ze hun kwaliteit ook checken. De gemeente heeft maar 1 doel: het gezin wordt goed geholpen. Als het gezin samen met de gezinscoach en de beroepskracht tot een match komt en er een klik is, betaalt de gemeente de hulpverleners. Hendig he?”

Successen en leermomenten

Het resultaat van deze nieuwe werkwijze in de pilot, is dat beroepskrachten in Peel en Maas veel meer ruimte ervaren om te doen wat nodig is. Zoals Ellen het zegt: “We vormen als beroepskrachten nu samen een kennis- en expertise netwerk waarin we met en van elkaar leren en ervaringen uitwisselen rondom thema’s. We noemen dat thema-tenten”. Han voegt daaraan toe: “We zijn van controle naar vertrouwen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid op basis van transparantie gegaan.”

Juist in deze bijzondere tijd, waarin door het Corona virus heel veel wat we ‘normaal’ vinden in de jeugdhulp, niet meer mogelijk is, ziet Han de kracht van Hendig werken.

“We hebben in reactie op het virus en alle maatregelen om het virus in te dammen, de ‘Open Tent’ die we in Peel en Maas hebben, nog verder open gedaan. De Open Tent is een digitaal platform waarop in de pilot al zorgvragen gedeeld konden worden. Nu is het platform beschikbaar voor alle initiatieven en hulpvragen van kwetsbare inwoners. Zo wordt er hout gehakt door een jongere die niet meer naar de dagbesteding kan, maar wel zijn uitlaatklep nodig heeft. Of krijgt een jongere direct hulp om te kunnen beeldbellen. Simpele, directe hulp in het ‘normale’ leven, daar waar nodig ondersteund door de beroepskrachten. Het is dezelfde werkwijze als ze in de pilot al hanteerden voor complexe zorgvragen, maar nu veel breder toegepast."

Tip

De belangrijkste tip van Ellen en Han aan andere gemeenten en instellingen die hiermee aan de slag willen? “Ga het gewoon doen samen met je netwerkpartners. Zo zijn wij ook begonnen!”

Presentatie

Bekijk de Presentatie Pilot Hendig in de gemeente Peel en Maas die werd gehouden tijdens de Landelijke Schrapweek Jeugd, 10 t/m 14 februari 2020.