Direct naar inhoud

In gesprek over Integrale sturing; de samenwerking tussen Zorg & Veiligheid

'Écht luisteren is belangrijk'

Over één ding zijn Wethouder Elly Konijn-Vermaas (Alkmaar) en burgemeester Jan Nieuwenburg (Hoorn) het eens. Als je duurzame veiligheid wilt organiseren, dan zit zorg daar altijd bij. In deze vijfde Geweld hoort nergens thuis (GHNT) podcast spreken de beide bestuurders met elkaar over integrale sturing: de samenwerking tussen Zorg & Veiligheid.

Commissie Zorg & Veiligheid

De commissie adviseert de hele regio Noord-Holland Noord van 18 gemeenten en is verbonden met de reguliere bestuurlijke overleggen. Van elk van de 3 sociaal domein regio’s en 4 basisteams politie zitten vertegenwoordigers aan tafel. Op deze manier houden ze met elkaar overzicht over wat er speelt binnen de domeinen Zorg & Veiligheid.

Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) stopt niet bij gemeentegrenzen en de regio wil slachtoffers, betrokkenen en (ex-)plegers niet los laten. Zij hebben recht op goede zorg. Door met name zorg voorop te stellen wil de regio voorkomen dat ze in het veiligheidsdomein terecht komen.

Het succes zit in de mensen die de commissie vormen

Is het instellen van een commissie Zorg & Veiligheid een garantie tot succes? Nee, het succes zit niet in de commissie, maar in de mensen die de commissie vormen. Hun bereidheid om in elkaar te investeren, vertrouwen op te bouwen, naar elkaar te luisteren en gezamenlijk terug te kijken naar casuïstiek zonder te oordelen of verwijten te maken, dat leidt tot een succesvolle integrale sturing.

Daarbij zijn niet alleen de burgemeester en de wethouder aan zet, maar ook de partners uit schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ etc.

Tijd nemen om te luisteren

De grootste uitdaging in een commissie Zorg & Veiligheid is de tijd nemen om te luisteren. Oplossingen vind je door naar elkaar te luisteren, maar ook door te luisteren naar de mensen waar het over gaat. Dus niet alleen over die mensen praten, maar vooral ook met hen praten. En dat niet op vele plekken, zoals in het verleden het geval was, maar in één en dezelfde bestuurlijke commissie Zorg & Veiligheid.

Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl.