Direct naar inhoud

GHNT podcast: Project 'Op tijd erbij op school' maakt huiselijk geweld bespreekbaar

'Geef kinderen niet de illusie dat je het kunt oplossen. Maar geef ze tips en help ze vooruit.'

Op sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere ziet het team het als hun taak om het taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling te verbreken en de drempel om erover te praten te verlagen. Een van de initiatieven daarin is het project ‘op tijd erbij op school’.

In het onderwijsprogramma 'Op tijd erbij op school' gaan jonge mensen die zelf met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken hebben gehad, het gesprek aan met de kinderen op school. Door hun eigen ervaring maken ze gemakkelijk contact en leren de kinderen wat ze kunnen doen als ze zelf geweld meemaken of dat bij een vriendje zien.

Ieder kind geïnformeerd

Het lesprogramma, dat één van de good practises is binnen het landelijke project ‘Ieder kind geïnformeerd’, begint met het informeren van ouders over het feit dat de school de rechten van kinderen gaat bespreken. ‘Dat moet je eerst doen, zegt Ernst van der Klauw, leerkracht van groep 7/8, want het kan gevolgen hebben voor ouders dat je dit onderwerp op school bespreekt’.

Hij merkte dat het voor ouders soms een verademing kan zijn dat huiselijk geweld en kindermishandeling besproken wordt op school. Volgens hem ligt er bij iedere school in Nederland de kans om huiselijk geweld en kindermishandeling voor iedereen uit de taboesfeer te halen. Wil je weten hoe dat werkt?

Ieder kind kent zijn rechten

Ernst is te beluisteren in de tiende aflevering van de podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT), samen met schoolleider Frank Groot en Layla Kramer, beleidsadviseur bij de gemeente Almere. Zij maken zich er sterk voor dat praten over huiselijk geweld en kindermishandeling een natuurlijk onderdeel is van het curriculum van de school.

Dat doen ze, omdat ze ervan overtuigd zijn dat als elk kind zijn of haar rechten kent - en in het bijzonder de rechten die samenhangen met een veilig thuissituatie - en daarnaast ook nog leert om over die thuissituatie te praten, de drempel om over onveiligheid te spreken wordt verlaagd en het signaleren eenvoudiger wordt.

Heel vanzelfsprekend

Geen gemakkelijke zaak of zien zij dat anders? Op basisschool de Ruimte pakken ze het vakoverschrijdend op door het, naast het extra lesprogramma van ‘Op tijd erbij op school’, een natuurlijke plek te geven bij vakken als taal en wereldoriëntatie.

Eigenlijk heel vanzelfsprekend vinden Frank en Ernst, want de belangrijkste vaardigheden bij taal zijn spreken en luisteren, dus het past daar ongelooflijk goed bij. In de basis vraagt het een veilig schoolklimaat waarin het mogelijk is om over thuissituaties te praten, daar werkt de school iedere dag aan.

Steun voor docenten

Als docenten het lastig vinden om huiselijk geweld en kindermishandeling op deze manier bespreekbaar te maken, zoek dan naar een collega, die het wel kan. Er is vast iemand binnen het team die het wel kan of er al ervaring mee heeft. Laat die kans niet liggen. Een docent hoeft in zijn of haar klas niet alles alleen te doen. Maar doe het wel, anders is het een gemiste kans om invulling te geven aan de belangrijke rol die de basisschool heeft in het leven van kinderen.

Samenwerking

Samenwerking tussen docenten is niet de enige samenwerking die belangrijk is. Zowel Layla, Frank als Ernst benadrukken dat samenwerking met alle ketenpartners cruciaal is. Men moet van elkaar weten dat je bezig bent om rechten van kinderen bespreekbaar te maken en dat je daar ook als professional niet alleen voor staat.

Dat is ook de reden dat 'Ieder kind geïnformeerd' op gemeentelijk niveau gestimuleerd moet worden. Alle partijen, Veilig Thuis, de wijkagent, het lokale (wijk-)team en de gemeente zelf, kunnen elkaar helpen om te zorgen voor wereld met minder geweld en een wereld waarin kinderen hun rechten kennen en erover kunnen praten.

Vragen? Stuur een mail naar: info@geweldnergensthuis.nl