Direct naar inhoud
@Robin Utrecht

“Lieve Mark” wil afstand tussen studenten en zorgprofessionals verkleinen

'We hopen dat professionals en beleidsmakers gebruik willen maken van deze energie.'

In aanloop naar de tweede lockdown richtten 7 studenten “Lieve Mark” op als spreekbuis voor de studenten die voor beleidsmakers veelal buiten beeld bleven. Belangrijke thema’s zijn eenzaamheid, prestatiedruk en de toename van drank- en drugsgebruik binnen studentenhuizen. “Lieve Mark” wil meedenken en meewerken aan constructieve oplossingen.

Medeoprichter Thijs de Jongh over het doel:

‘Het welzijn van studenten die niet al bij gezondheid- of welzijnsinstellingen lopen, dreigde buiten beeld te blijven tijdens deze crisis. Wij hebben onder de naam “Lieve Mark” netwerken van studenten gemobiliseerd om hun problemen en behoeftes in beeld te brengen. Hier kwam duidelijk uit naar voren dat bij velen de rek eruit was na maandenlang op hun kamer te hebben geleefd. Door onze informele, laagdrempelige werkwijze konden wij snel informatie verzamelen, zodat er ook snel kan worden nagedacht over oplossingen.’

Afstand verkleinen

De studenten van “Lieve Mark” maken niet alleen problemen inzichtelijk, ze nemen ook initiatief om gesprekken te voeren over oplossingen. Hiervoor is het zaak dat de juiste informatie bij de juiste mensen belandt. Onlangs organiseerden zij met dit doel een interactieve theater- en gespreksavond. Dat gebeurde in samenwerking met stichting MIND en TIME OUT, ondersteund door het Netwerk Kennissteden Nederland. Medeorganisator Job Vlak vertelt over de avond:

‘We hebben een groep van zo’n 150 beleidsmedewerkers, universiteitsbestuurders, OMT-leden, en lokale politici in gesprek laten gaan met 200 studenten. Tijdens de voorstelling werden de problemen waarmee studenten te kampen hebben, tastbaar gemaakt. Studenten hebben openlijk gepraat over hun eigen ervaringen met bijvoorbeeld depressie, eenzaamheid, en drank- en drugsgebruik in tijden van corona. Ook de prestatiedruk in het onderwijs, een probleem dat speelt los van de coronacrisis, kwam aan bod. Daarna zijn we uiteen gegaan in vijf gesprekstafels om met 335 mensen na te denken over oplossingen. Deze oplossingen werken we nu uit tot een manifest, met concrete aanbevelingen om het welzijn onder studenten te verbeteren.’
A picture

@Robin Utrecht

Structurele verandering

De coronacrisis vormde de aanleiding om aan de slag te gaan met de ervaren kloof tussen studenten en beleidsmakers. Maar ook na corona is deze ontwikkeling nog relevant.

Job: ‘Met “Lieve Mark” hopen wij een ontwikkeling in gang zetten waarbij jongeren en beleidsmakers elkaar structureel beter weten te vinden. Dat er vaker gesprekken plaatsvinden tussen een brede groep studenten, als ervaringsexpert, en de mensen die zich professioneel bezighouden met studentenwelzijn. Studenten zijn gemotiveerd om mee te denken. We hopen dat professionals en beleidsmakers gebruik willen maken van deze energie.’

Ter lering en inspiratie

 1. Over de eigen sector heen

  “Lieve Mark” is ontstaan op initiatief van 7 studenten om na te denken over oplossingen voor de problemen die zij zagen bij hun medestudenten. In het najaar van 2020 stuurden zij 2 enquêtes rond via Whatsapp om meer inzicht te krijgen in het welzijn van studenten tijdens de coronatijd. Zij vonden hiermee respectievelijk 7.000 en 7.500 respondenten. Naast corona-gerelateerde problemen richtten ze zich als bijzaak ook op thema’s als de prestatiemaatschappij en de krapte op de woningmarkt.

 2. Leidende principes

  Door middel van een breed scala aan initiatieven bijdragen aan het verkleinen van de afstand tussen studenten aan de ene kant, en zorgprofessionals en beleidsmakers aan de andere kant, om zo problemen op te lossen.

 3. Organisatie en aansturing

  “Lieve Mark” bestaat uit een groep van 15 studenten die de organisatie trekken. Zij worden aangevuld door een breder netwerk dat zich inzet voor de verschillende initiatieven. Deze initiatieven komen samen op de website www.thuisbesmet.nl. Daarnaast zoekt “Lieve Mark” ook structurele aansluiting met de lokale politiek. Er zijn inmiddels in 6 studentensteden studentenambtenaren aangesteld, die als aanspreekpunt fungeren tussen de gemeente en de studentengemeenschap.

 4. Aandachtspunten

  Er is onder studenten veel bereidheid om mee te denken over constructieve oplossingen. Zij hebben echter vaak niet de kennis, ervaring en capaciteit om hun ideeën om te zetten in concrete, uitvoerbare ideeën. Juist daarom zet “Lieve Mark” in op een betere aansluiting tussen studenten en professionals. Met de juiste ondersteuning kan deze energie worden gekanaliseerd tot werkbare oplossingen, die goed aansluiten bij de behoeftes van studenten.