Direct naar inhoud

Minidocumentaire laat zien hoe alle betrokkenen op school werken aan het welbevinden van de leerlingen

'Leerlingen moeten het gevoel krijgen: Ik word gezien.'

De film 'Welbevinden op school' laat vanuit het perspectief van 3 leerlingen zien hoe zij zich betrokken voelen bij het onderwijs op het Stanistascollege vmbo Delft en (weer) geïnspireerd raken voor hun toekomst. Dat dit lukt, komt door de goede samenwerking binnen de school.

School is zo veel meer dan leren alleen

Scholen spelen een cruciale rol in het leven van hun leerlingen en dragen bij aan hun geestelijk en sociaal welbevinden. Pas als een jongere goed in zijn vel zit, kan en wil hij leren. Dat is door de sluiting van de scholen in de coronacrisis nog duidelijker zichtbaar geworden. Het is dan ook van groot belang om bij de besteding van de 8,5 miljard die door het Kabinet in het onderwijs wordt geïnvesteerd, welbevinden centraal te stellen, omdat je anders niets bereikt. Maar hoe pak je dit aan?

Op 23 maart ging gaat de documentaire ‘Welbevinden op het Stanislascollege vmbo Delft’ online in première. Deze film laat zien hoe je op school het welbevinden van de leerlingen centraal kunt zetten en in praktijk brengt. Het biedt inspiratie om welbevinden op een te zetten, want op school draait het om veel meer dan leren alleen.

Documentaire van 20 minuten

Wassim (16), Jayden (14) en Elise (16) zijn leerlingen van het Stanislascollege vmbo Delft. Samen met het schoolteam en de jongerenwerkers vertellen ze in twintig minuten hoe zij op de school de aandacht en ruimte krijgen die ze nodig hebben. Op de school staat niet alleen leren, maar de totale ontwikkeling van de jongeren centraal.

De school benadert iedere leerling met een individuele aanpak. Binnen de school werken jongerenwerkers nauw samen met de schoolleiding, is er een time-in klas en is reflectie belangrijker dan of het antwoord goed of fout is. In de documentaire komen diverse elementen aan bod die bijdragen aan het welbevinden van de leerlingen.

Project Welbevinden op School

De documentaire, van filmmaker en antropoloog Maaike Broos, is gemaakt ter ondersteuning van het project Welbevinden op School van Pharos-Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en het Trimbos-Instituut. Dit project helpt scholen, Gezonde School Adviseurs (GSA’s), gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties om structureel aandacht te besteden aan het welbevinden van kinderen en jongeren.

Er wordt informatie en advies gegeven over het neerzetten van een positief leerklimaat, zodat scholen een plaats worden waar leerlingen en leraren zich goed voelen. Daarnaast helpt het project om welbevinden een vaste plek te geven op school en in de gemeente. Kinderen zijn op school om te leren en zichzelf te ontwikkelen.

Leerlingen die goed in hun vel zitten, zijn meer betrokken bij hun school. Daarnaast hebben ze meer zelfvertrouwen en zijn ze weerbaarder. Dit lukt het beste als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school.

Coronacrisis en welbevinden

Tijdens de coronacrisis wordt nog duidelijker dat scholen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van welbevinden. Maar hoe behoud je ook tijdens de sluiting van de scholen contact met je leerlingen en help je en ondersteun je ze? Er zijn prachtige voorbeelden van scholen waar docenten hun mentorleerlingen thuis bezoeken. Toch zijn er ook veel verhalen van jongeren die de dagen nu op straat doorbrengen. Hen wil je straks ook weer betrokken op school verwelkomen. Hoe trek je hierin samen op met de leerlingen en hun ouders/verzorgers en zorg je samen voor een fijn schoolklimaat? En hoe houd je de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen vast als leerlingen wat hebben in te halen?

Juist dan is aandacht voor bijvoorbeeld groepsvorming in de klas belangrijk, en de zorg voor jongeren die tijdens de sluiting van de scholen zich verwijderd hebben van school of hun motivatie zijn kwijt geraakt. Er is – juist dan - grote urgentie hiermee aan de slag te gaan, want pas als een jongere goed in zijn vel zit, is er ruimte voor leren.

Documentaire ‘Welbevinden op Stanislascollege vmbo Delft’

Directeur Rowdy Lagraauw en zijn team weten, samen met de jongerenwerkers van Westcoaching, een verschil te maken.

De film werd gemaakt door BROOSDOC films en maakt deel uit van het ondersteuningsprogramma Welbevinden op School, dat Pharos en het Trimbos-instituut met subsidie van VWS uitvoeren.