Direct naar inhoud

Kansrijke Start

Soms heeft een kind geen goede start bij de geboorte. Geen goede start wil zeggen: het kind wordt te vroeg geboren, heeft een te laag geboortegewicht of allebei. Het blijkt dat deze kinderen zich lichamelijk, geestelijk en sociaal minder goed ontwikkelen. Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen.

Thema's van dit programma

Voor de zwangerschap

Meer aanstaande kwetsbare ouders starten goed voorbereid met hun zwangerschap en minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen komen voor in kwetsbare gezinnen. Lees verder

Tijdens de zwangerschap

Beter signaleren van medische en sociale problemen bij (aanstaande) kwetsbare ouders en meer aanstaande kwetsbare ouders krijgen eerder de juiste hulp. Lees verder

Na de zwangerschap

Meer kwetsbare ouders zijn toegerust voor het ouderschap en de opvoeding en minder baby’s en jonge kinderen worden uit huis of onder toezicht geplaatst. Lees verder

A picture
20 januari 2021
Animatiefilm ‘Belang van een lokale coalitie Kansrijke Start’

Deze animatiefilm laat zien wat een lokale coalitie is en hoe deze kan bijdragen aan een kansrijke start voor meer kinderen. Met deze animatie kun je als bestaande lokale coalitie andere partijen vertellen waarom een kansrijke start belangrijk ...

Bekijk hier de video

Heb je een vraag over betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen? Neem contact op met:

Ministerie van VWS

info@voordejeugd.nl