Direct naar inhoud

Administratieve afhandeling standaardiseren

De wijziging in de Jeugdwet, de Wmo en de Zorgverzekeringswet, zoals door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen (jan 2019), biedt mogelijkheden om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en uitvoeringslasten te verminderen.