Direct naar inhoud

Betere uitwisseling van gegevens in het belang van leerlingen

Gegevensdeling tussen onderwijs-jeugd is een knelpunt in veel regio’s. Er is een modelconvenant opgesteld om gegevensdeling omtrent thuiszitters te bevorderen.