Direct naar inhoud

Kwaliteitskader ‘Werken aan Veiligheid voor lokale teams en gemeenten’

Op basis van het kwaliteitskader 'Werken aan Veiligheid voor lokale teams en gemeenten' wordt voor gemeenten en regio’s een zelfscan ontwikkeld. Dit stelt gemeenten in staat om te beoordelen welke stappen nodig zijn om lokale (wijk)teams te versterken als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Binnen het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ willen we huiselijk geweld en kindermishandeling terugdringen, de schade ervan beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, doorbreken. We moeten met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving. Het programma werkt in opdracht van de ministers van VWS, van Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

A picture