Direct naar inhoud

Landelijke Schrapweek Jeugd

Meer tijd en hulp voor kinderen en jongeren voor hetzelfde geld. Dat willen we bereiken met het schrappen van vermijdbare regels tijdens de Landelijke Schrapweek Jeugd. Zo willen we komen tot een systeem dat gebaseerd is op vertrouwen in de vakbekwaamheid van jeugdprofessionals.

In de week van 10 t/m 14 februari 2020 was de Landelijke Schrapweek. Die week vond er iedere dag in een ander deel van het land een regionale bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomsten keken zorgprofessionals terug op wat er al is bereikt en keken zij vooruit hoe zij de administratieve lasten verder gaan bestrijden.

Goede voorbeelden

Voor de Landelijke Schrapweek zijn goede voorbeelden op het gebied van ontregelen binnen het sociaal domein in beeld gebracht. Zoals het op een andere manier inzetten van jeugdgelden op speciaal onderwijs scholen door regio Zuid-Limburg. Vanaf 2019 ontvangen drie scholen (voor speciaal onderwijs) subsidie om samen met één jeugdhulpaanbieder de hulp aan leerlingen vorm te geven in een 'doelgroepenarrangement'. Dit voorkomt dat verschillende aanbieders actief zijn op een school en organiseert de inzet efficiënter en minder bureaucratisch.

Landelijke Schrapweek Jeugd - Bert Jongen is wethouder Jeugd in Maastricht over doelgroeparrangementen

Speciaal adviseur

In januari 2019 is Rita Verdonk door minister Hugo de Jonge aangesteld als speciaal adviseur Ontregel de Zorg Jeugd en Wmo. Zij gaat samen met professionals op zoek naar overbodige regels en administratie om te schrappen. Dit doet zij o.a. tijdens de Landelijke Schrapdagen.

Eerdere schrapdagen

De eerste sessie van Landelijke Schrapdag was op 12 juni 2019, gevolgd door een tweede sessie op 4 september 2019.

Wil je zelf een schrapsessie organiseren?

Hier vind je handige documenten!