Direct naar inhoud

Landelijke tafel hoogcomplexe zorg

De VNG vroeg haar leden in de zomer van 2019 om een nieuw mandaat [2021-2025] voor de landelijke inkoop van hoogcomplexe zorg. Streven is nog dit jaar een landelijke tafel in te richten voor de centrale inkoop van hoogcomplexe zorg.