Direct naar inhoud

Lerende expertteams

Alle 42 jeugdregio’s hebben een eigen expertteam dat helpt bij het oplossen van complexe (regionale) casuïstiek. De 42 expertteams verkeren nog in verschillende stadia van ontwikkeling. Het OZJ begeleidt de expertteams om het leren van elkaar en van de casuïstiek te versterken.

Werkboek Jeugdhulp voor regionale expertteams

Het team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek, onderdeel van het OZJ, zet zich in voor kinderen, ouders en jeugdhulpprofessionals die vastlopen in een zorgvraag. Hierin is veel geleerd. Deze geleerde lessen worden breder beschikbaar gemaakt en verder ontwikkeld. Daarom werkt het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, samen met jeugdhulpprofessionals en expertteams, aan een werkboek jeugdhulp.

Het werkboek gaat onder andere over de inrichting van expertteams, procesregie en organiseren van maatwerkoplossingen. Het is een ‘groei- en snoeidocument’ omdat feedback en nieuwe inzichten verwerkt worden.

Bekijk en/of download het werkboek

Het eerste deel (hst 5) is nu al in te zien, op de website van de VNG kan je deze onder TOOLBOX vinden.

In dit hoofdstuk vind je praktische tools, inspiratie, maar ook mooie voorbeelden van maatwerkoplossingen georganiseerd door professionals en expertteams uit het land. In 2021 zal, gekoppeld aan het werkboek, regionaal en landelijk scholingsaanbod beschikbaar komen.

Meer weten over dit bericht? Neem contact op met: