Direct naar inhoud

Lerende expertteams

Alle 42 jeugdregio’s hebben een eigen expertteam dat helpt bij het oplossen van complexe (regionale) casuïstiek. De 42 expertteams verkeren nog in verschillende stadia van ontwikkeling. Het OZJ begeleidt de expertteams om het leren van elkaar en van de casuïstiek te versterken.