Direct naar inhoud

Ondersteuning van OZJ en partners bij borging basisfuncties

Uit het KPMG-onderzoek ‘Basis functies voor lokale teams in kaart’ komen vijf basisfuncties en bijbehorende centrale inzichten naar voren. Om te komen tot een betere toegang tot jeugdhulp door versterking van onder meer de lokale teams, is het van belang om deze functies en inzichten daadwerkelijk lokaal te borgen. Hier zijn veel gemeenten en hun lokale teams al goed mee aan de slag gegaan.

Om hen te ondersteunen bij het in de praktijk brengen en borgen van de basisfuncties, biedt het OZJ samen met kennisinstituten (en Toezicht Sociaal Domein) regionale bijeenkomsten, dialoogsessies en lokale ondersteuning aan zoals:

Voor meer informatie over de ondersteuning van het OZJ en partners neemt contact op met Mario Nossin.

Regio’s aan de slag met basisfuncties en wijkgericht werken

Daarnaast is het NJi actief in de regio’s Rotterdam, Nijmegen, Nissewaard, Hoogeveen en Culemborg in het kader van impact in de wijk

Site Hart voor de Jeugd; 'Kijk in de Wijk'

Hartvoordejeugd.online faciliteert contact tussen mensen die werken in de zorg voor de Jeugd. Zodat ze elkaar kunnen vinden, inspireren en helpen. De site is met name bedoeld voor iedereen die ideeën heeft over hoe de zorg voor kinderen en jongeren beter kan. Iedereen mag meedoen! Ook is er een themapagina wijkgericht werken. KijkINDewijk

Thema veiligheid

Voor ontwikkelingen specifiek rondom wijkgericht werken en het thema veiligheid zie o.a.:

  • Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten vanuit programma Geweld Hoort Nergens Thuis
  • Wijkgericht samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling van Associatie Wijkteams.