Direct naar inhoud

In veel groepen/teams werken: hoe doe je dat efficiënt?

Heb je er wel eens over nagedacht in hoeveel teams, groepen of ander­soortige collectieven je participeert? Wat is de invloed daarvan op je werk? Het kan veel opleveren in termen van leren en productiviteit, maar het kent ook zo z’n kosten en die zijn soms hoog. Waar liggen de grenzen? Waar moet je als professional, programmamanager, leidinggevende of bestuurder rekening mee houden?

Voor- en nadelen

Gemiddeld nemen professionals aan zo’n acht teams tegelijkertijd deel. Denk aan een intervisiegroep, werkgroep, denktank, vakgroep en alle andere collectieven waar je in werkt.

Deelnemen aan meerdere teams tegelijkertijd vraagt dat je schakelt tussen taken, contexten, rollen, werkroutines en -afspraken en soms ook tussen locaties. Dit kost tijd en energie en kan daardoor inefficiënt zijn. Positieve elementen zijn: Je leert meer door vanuit verschillende teams te werken en is het makkelijker om geleerde lessen tussen teams uit te wisselen. Niet ieder team hoeft zelf het wiel weer uit te vinden.

Multiple Team Membership (MTM)

Multiple Team Membership (MTM) gaat, zoals de naam al aangeeft, over deelname aan meerdere teams tegelijkertijd. In dit artikel (in O&O, 1, 2021) lees je over de impact van MTM op het individu, het team en de organisatie, wat je kunt doen om profijt te hebben van MTM en hoe om te gaan met de grenzen ervan.

Je vindt er ook een tool om zelf te reflecteren op je deelname aan de teams waar je nu in zit en te (her)overwegen waarom je aan welk team deelneemt en wat je toegevoegde waarde daar is.