Direct naar inhoud

Pilot Delta Reviews

Tien gemeenten doen mee aan een pilot met Delta Reviews ‘sociaal domein’. Een Delta Review is een methode waarbij project- en programmamanagers van de rijksoverheid hun kennis en ervaring inzetten om collega’s te helpen hun projecten of programma’s succesvoller uit te voeren. Doel van de pilot is te komen tot een leernetwerk Inkoop en Aanbesteden.