Direct naar inhoud

Pilot ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’

In vijf regio’s is de pilot ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’ gestart. Een initiatief van het NJI, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, Jeugdzorg Nederland en de VNG.

De resultaten uit de pilots worden gebruikt bij de verdere beleidsontwikkeling bij gemeenten rond de inzet van jeugdhulp in gezinsvormen. De resultaten geven inzicht in wat gemeenten kunnen doen om meer pleegzorg en gezinsgerichte voorzieningen te creëren en in de praktijk de overstap te maken van residentiële jeugdhulp naar jeugdhulp in gezinsvormen.