Direct naar inhoud

Praatplaat: wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat, wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terecht komen. Informatie over het proces, kan op zo’n moment rust en vertrouwen bieden. De tekeningen en vragen op de praatplaat geven een (visuele) uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen doorlopen in de Jeugdbeschermingsketen. 

De Praatplaten dienen ter ondersteuning tijdens gesprekken tussen professionals, ouders en kinderen. Voor de verschillende professionals is het een handig hulpmiddel: in de gesprekken kunnen zij aan de hand van de praatplaat uitleggen wat hun specifieke rol in het proces is en wat de cliënten kunnen verwachten.

Het doel van de Praatplaten

In het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen is als doel gesteld de keten inzichtelijk te maken aan de hand van beeldmateriaal. Vanuit deze gedachte zijn de praatplaten ontwikkeld, samen met een vertegenwoordiging van kinderen en ouders en de partijen die actief zijn in de Jeugdbeschermingsketen.

De praatplaat ‘Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat’ dient als overkoepelende praatplaat. Deze plaat geeft een (visuele) uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen doorlopen in de Jeugdbeschermingsketen. Daarnaast zijn er ook per organisatie praatplaten ontwikkeld. De platen geven ieder voor zich, inzicht over de werkwijze en wat je kan verwachten als er betrokkenheid is van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling, de Sociale Wijkteams, het AKJ en de Rechtspraak.

A picture

Omdat de praatplaten landelijk zijn ontwikkeld wijken deze soms wat af van de lokale situatie. Zo is bijvoorbeeld de beschermtafel niet in de ketenprocesplaat opgenomen. Deze is apart toegevoegd. We gaan er, dankzij de brede feedback uit het land, vanuit dat iedereen de praatplaat verregaand kan benutten en, eventueel met wat aanvullende informatie, passend kan maken voor het gesprek met ouders en kinderen.

Video's

De aankomende maanden ontwikkelen we filmpjes op basis van de praatplaten. Benieuwd naar hoe de praatplaten zijn ontwikkeld en hoe je ze kunt gebruiken? Bekijk dan onderstaande video:

Alle beschikbare Praatplaten kun je hieronder downloaden.

Vragen over de praatplaten? Neem contact op met

A picture

Inge Zouteriks

inge@op-karakter.nl