Direct naar inhoud

Project: In contact blijven

Eenzaam maar niet alleen tijdens de coronacrisis; hoe blijven we op afstand in contact met jongeren in de jeugdzorg, en kunnen we op een eigentijdse manier hun gevoelens van eenzaamheid bespreekbaar maken?

Eenzaam maar niet alleen tijdens de coronacrisis; hoe blijven we op afstand in contact met jongeren in de jeugdzorg, en kunnen we op een eigentijdse manier hun gevoelens van eenzaamheid bespreekbaar maken?

Onderzoek

Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren onder de 25 jaar zich eenzamer voelt dan voor de crisis. Dit was voor de crisis ook al een onderbelicht probleem, vooral binnen de jeugdzorg. Jongeren ervaren het praten over eenzaamheid als een taboe, en op afstand is het extra lastig om daarover te praten. Ook bij hulpverleners staat eenzaamheid te weinig op de radar.

Doel van het onderzoek:

  1. Jongeren te helpen makkelijker informatie te delen middels een social emotie-tracker app genaamd G-Moji. Jongeren sturen hiermee dagelijks een e-moji naar hun verlener;
  2. Hulpverleners te helpen eenzaamheid in die informatie eerder op te merken, via het gebruik van een bestaande e-module van jeugdzorgorganisatie Spirit.

Aanpak

De aangepaste versies van de G-Moji app voor jongeren en de e-module voor hulpverleners worden in een kleinschalig pilotonderzoek doorontwikkeld, aangepast en er wordt een implementatieplan voor opschaling opgesteld.

A picture
Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien

Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. We zorgen ervoor dat kinderen zoveel mogelijk thuis opgroeien. Als dat niet meer kan, spelen pleegzorg en andere vormen van gezinsgerichte jeugdhulp een belangrij...

Lees meer