Direct naar inhoud

Samenwerkingsplatform vakmanschap jeugdprofessionals

Met elkaar staan we voor grote vraagstukken en opgaven rondom de zorg, hulp en begeleiding voor kinderen, jongeren en gezinnen. Professionals leveren hieraan – ieder vanuit eigen expertise – een belangrijke bijdrage.

Het versterken van het vakmanschap van professionals en het creëren van een lerende omgeving krijgt grotendeels vorm in de dagelijkse werkpraktijk. Het leren van elkaar willen we verder versterken door de inrichting van een samenwerkingsplatform.

Het samenwerkingsplatform zorgt ervoor dat ontwikkelingen en acties op het gebied van vakmanschap overzichtelijk bij elkaar worden gebracht. Via het samenwerkingsplatform kunnen professionals elkaar ontmoeten en samen werken en leren. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt met anderen aan dit samenwerkingsplatform.

Wat doet het samenwerkingsplatform?

  • We werken op dit moment aan de professionaliseringsopgaven “meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien”.
  • We maken een meerjarenagenda vakmanschap: vakmanschap is maatwerk.
  • We faciliteren het leren in de jeugdregio’s, samen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ).
  • We ondersteunen de beweging “Werken in een wijkteam: een prachtig vak!” met als doel het vakmanschap en de beroepstrots van wijkteammedewerkers te versterken.
  • We maken inspiratiesessies mogelijk waarin deelnemers vraagstukken over (gedeeld) vakmanschap tussen wijkteams, jeugdhulp en jeugdbescherming verkennen en bespreken.
  • Samen met vijf organisaties onderzoeken we hoe zij hun lerende praktijk vormgeven; we brengen hun opgaven, leervormen en benodigde randvoorwaarden in kaart.

Ben je als professional werkzaam in de jeugdhulp en wil je meedenken en mee leren? Meld je aan voor het samenwerkingsplatform via vakmanschap@nji.nl

A picture