Direct naar inhoud

Zes regionale pilots

In Zeeland, Rotterdam, Amsterdam- Amstelland, Utrecht, Westbrabant-west en de Foodvalley werken gemeenten, wijkteams, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen samen aan nieuwe manieren om samenwerking in de jeugdbeschermingsketen in te richten.

De zes pilotregio’s ontwerpen – altijd met het belang van de cliënt voorop – nieuwe samenwerkingsvormen om te komen tot nieuwe inzichten en doen dit zoveel mogelijk los van bestaande organisatiegrenzen en -structuren. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid biedt in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS landelijke juridische ondersteuning, landelijke projectleiding en betrokkenheid.

Inrichting pilots

De pilots in de jeugdbescherming zijn gericht op een betere samenwerking; minder overlap en gedeelde afwegingscriteria. Doel is de jeugdbescherming fundamenteel beter/passender te maken voor de betreffende gezinnen en kinderen. De pilots worden ontwikkeld in het lokale veld (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Gelderse deel Food Valley, Zeeland en West-Brabant-West), ondersteund door een vertegenwoordiging van diezelfde partners op landelijk niveau, de zogenoemde regiegroep Beter Beschermen.

Daarnaast is het ministerie van Justitie en Veiligheid nauw lokaal betrokken, ook letterlijk, door aanwezig te zijn bij overleggen van de pilotlocaties in het land. Om de boodschap van de regiegroep over te kunnen brengen en de regiegroep te kunnen betrekken bij en informeren over de lokale processen én om gemeenten te ondersteunen in de gewenste ontwikkelingen met de nadruk op écht anders werken in plaats van op procesoptimalisatie alleen.