Direct naar inhoud
3

Alle kinderen de kans geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen meer kansen zich te ontwikkelen door onderwijs en zorg beter te combineren. Meer kinderen moeten onderwijs kunnen volgen en waar nodig op school zorg ontvangen. Het is de bedoeling dat dit zoveel mogelijk in schooltijd plaatsvindt.

Resultaten sinds 2018

  • Extra geld voor leerlingen met ernstig meervoudige beperking
  • Ondersteuningsprogramma met andere ogen gestart voor lerende aanpak inspiratieregio ‘s
  • Meer ruimte maken voor cofinanciering vanuit onderwijs voor kinderen die wel kunnen leren in een zorgomgeving
  • Het kabinet neemt nog meer maatregelen om de combinatie onderwijs en zorg beter te regelen. Zie de Kamerbrief Onderwijs en Zorg van 30-10-2019.

A picture
14 februari 2020
Verrassend Passend: barrières samenwerking onderwijs-jeugd doorbroken

Het is niet eenvoudig om tot een goede (financiële) samenwerking te komen tussen onderwijs en jeugdhulp. De special Verrassend Passend laat in acht praktijkvoorbeelden zien hoe onderwijs en jeugdhulp toch mooie oplossingen hebben gevonden en kr...

Combigroep met speciaal onderwijs in Meppel

Meer weten over dit doel? Neem contact op met Marijke

A picture

Marijke Andeweg

marijke.andeweg@bmc.nl