Direct naar inhoud

D Versterken eigen kracht en inzetten mentoren

Het versterken van de eigen kracht en het gewone leven is een belangrijk doel van de transformatie. Hierbij speelt het systeem rondom het gezin een grote rol. Van (groot)ouders en bekenden tot ondersteuning via sport- en buurtinitiatieven.

Ook een mentor of maatje, het inzetten van een burgervoogd, logeergezinnen of het opstellen van een familiegroepsplan draagt hieraan bij. We hebben hierbij specifieke aandacht voor het inzetten van mentoren bij kinderen die uithuisgeplaatst zijn.

Hulpmiddelen:

Inspiratiegids familiegroepsplan

Methodische handreiking die betrokken organisaties kunnen benutten om in de praktijk tot een effectievere inzet van het familiegroepsplan te komen.

Meer weten en downloaden

Gesprekswaaier

Een hulpmiddel voor uitvoerend professionals, leidinggevenden, beleidsmakers, jeugdigen en opvoeders om het gesprek aan te gaan over spanningsvelden waar je mee te maken krijgt bij het uitgaan van eigen kracht.

Meer weten en downloaden

Reflectietool

Met deze reflectietool kunnen gemeenten binnen de gemeente en daarbuiten, samen met professionals, samenwerkingspartners en inwoners, het gesprek aangaan over ‘eigen kracht’.

Meer weten en downloaden

Notitie voor gemeenten

Informele steun kan voor jongeren een belangrijke beschermende factor zijn die de veelzijdigheid en kansrijkheid van de omgeving waarin zij opgroeien versterkt, in het bijzonder voor jongeren met een kwetsbare achtergrond voor wie een ondersteunend netwerk vaak ontbreekt. Deze notitie laat gemeenten zien hoe ze dit in de praktijk kunnen invullen.

Meer weten en downloaden

Publicatie: Sterke kanten en uitdagingen bij informele steun

Een vorm van het versterken van eigen kracht is de betrokkenheid van mentoren en maatjes. Deze informele steun is inzetbaar binnen het hele spectrum van het jeugdveld, van preventie tot specialistische jeugdhulp.

In deze notitie komen de verschillende vormen van mentoren en maatjes aan bod en wat zij kunnen betekenen voor het jeugdveld. Ook worden resultaten uit onderzoek en praktijkervaringen behandeld en lees je tips voor in de praktijk.

Meer weten en downloaden

A picture
Zelfgekozen mentor biedt jongeren vertrouwen en motivatie

De spanningen in het gezin van Melle* (15) lopen zo hoog op dat uithuisplaatsing dreigt. Hij vertoont dagelijks grensoverschrijdend gedrag, gevoed door zijn licht verstandelijke beperking (LVB). Agressief en opstandig, ‘foute vrienden’, zich ni...

Lees dit Praktijkvoorbeeld
A picture
Online uitlaatklep voor kinderen van gescheiden ouders

De scheiding van haar ouders hakte er bij Demi (destijds 9) in. Maar ruimte om haar verdriet te verwerken was er niet: ze moest vooral voor haar moeder en zusje zorgen. Dat is inmiddels tien jaar geleden. Nu helpt ze als buddy bij het online pl...

Lees dit Praktijkvoorbeeld
A picture
Tijdens een Eigen Kracht-conferentie komt het sociaal netwerk van het gezin in actie

Als de gedragsproblemen van hun pleegzoon de pleegouders boven het hoofd dreigen te groeien, weten zij niet meer wat te doen. Het gaat gewoon niet meer. Zowel thuis als in het speciaal onderwijs. De pleegouders lopen op hun tandvlees en vragen ...

Lees dit Praktijkvoorbeeld