Direct naar inhoud
6

Investeren in vakmanschap

Werken met kinderen, jongeren en hun ouders in een sterk veranderend jeugdstelsel is interessant en uitdagend. Er zijn telkens nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Dat vraagt om voortdurend investeren in vakbekwame professionals, een gezonde arbeidsmarkt en het verlichten van werk- en regeldruk.

Resultaten sinds 2018

  • Binnen het samenwerkingsplatform wordt gewerkt aan de professionaliseringsvraagstukken uit het plan ‘Best passende zorg voor kwetsbare jongeren’.
  • Onder leiding van Rita Verdonk zijn er schrapsessies in alle jeugdregio’s om vermijdbare regeldruk in kaart te brengen.
  • Er is onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt in het jeugddomein.
A picture
20 januari 2020
Arbeidsmarktagenda jeugdhulp gepubliceerd

De nieuwe arbeidsmarktagenda jeugdhulp hanteert een actiegerichte en pragmatische aanpak die zoveel mogelijk aansluit op bestaande initiatieven en netwerken in de jeugdsector. Het draait hierbij vooral om: aanjagen, stimuleren, kennisdelen, ver...

Lees meer