Direct naar inhoud

ZOOMinn: samenwerkingsvormen voor vrijgevestigden, inhoudelijk en juridisch toegelicht

In deze ZOOMinn gaan we in op wat de mogelijkheden zijn van het formaliseren van de samenwerking. De voor- en nadelen worden toegelicht. De ervaringen die hierin zijn opgedaan het afgelopen half jaar door Janet Kos worden ook toegelicht door middel van de 10 gouden regels

In de praktijk zien we dat gemeenten kiezen voor minder zorgaanbieders en dat betekent een groot risico voor de vrijgevestigde praktijken. Er zijn verschillende mogelijkheden om juridisch de samenwerking te formaliseren tussen meerdere vrijgevestigde praktijken om aan de eisen van de aanbesteding en het te sluiten contract te kunnen voldoen.

De online ZOOMinn hierover vond plaats op 8 juni 2021. Kijk 'm hier terug:

Voor wie is deze ZOOMinn?

Vrijgevestigde psychologen, orthopedagogen en psychiaters die werkzaam zijn in de jeugd GGZ.

De sprekers

Janet Kos, intermediair Intermediair vrijgevestigde jeugd-ggz / specialistische jeugdhulp . In juni 2020 is zij gestart als de nieuwe intermediair voor vrijgevestigden.

De intermediair vraagt aandacht voor de positie van vrijgevestigden binnen het jeugdhulpstelsel. De intermediair is de verbinder tussen gemeenten en de beroepspraktijk en zet zich in om de relatie tussen gemeenten en vrijgevestigde. Zij is betrokken bij de meeste jeugddhulpregios in Nederland.

Lisanne Koot, advocaat bij victoradvocaten, specialist in aanbestedingen in sociaal domein.