Direct naar inhoud

A Pilots Jeugdbeschermingsketen

In Zeeland, Rotterdam, Amsterdam- Amstelland, Utrecht, West-Brabant West en de regio Foodvalley werken gemeenten, wijkteams, Veilig Thuis, De Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen samen aan nieuwe manieren om samenwerking in de jeugdbeschermingsketen in te richten.

De zes pilotregio’s ontwerpen – altijd met het belang van de cliënt voorop – nieuwe samenwerkingsvormen om te komen tot nieuwe inzichten en doen dit zoveel mogelijk los van bestaande organisatiegrenzen en -structuren. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid biedt in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS landelijke juridische ondersteuning, landelijke projectleiding en betrokkenheid.

De ontwikkelingen binnen -en inzichten uit de pilots staan in nauwe verbinding met de kwartiermakersfase voor het ontwerp van een nieuw scenario voor effectieve jeugd- en gezinsbescherming.

A picture
Vernieuwing en randvoorwaarden in de jeugdbeschermingsketen: (hoe) gaat dat samen?!

De huidige jeugdbeschermingsketen staat onder druk. Verschillende kritische rapporten zijn verschenen over deze keten, waarbinnen een heel kwetsbare groep jeugdigen zorg krijgt. Wat gaat er goed en wat is er nog nodig voor een duurzame verander...

Lees verder

Vragen over de pilots? Neem contact op met

A picture

Marieke Wijdeven

marieke@mowadvies.nl