Direct naar inhoud

A Pilots Jeugdbeschermingsketen

De jeugdbeschermingsketen moet sneller en effectiever werken. In zes lokale pilots onderzoeken gemeenten, wijkteams, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen samen hoe dit kan. Deelnemers streven naar parallel (in plaats van volgtijdelijk) werken, gezamenlijke triages en het vermijden van overlap. Het ministerie van Justitie en Veiligheid biedt juridische ondersteuning.

Wil je meer weten over de pilots effectieve jeugdbescherming? Neem contact op

A picture