Direct naar inhoud

C Preventieve jeugdbescherming

Onder andere een Gecertificeerde Instelling (GI) kan ingezet worden om ouders te bewegen vrijwillig hulp te accepteren ter voorkoming van een kinderbeschermingsmaatregel. Wel moet hierbij altijd de rechtspositie voor ouders en kinderen helder zijn.