Direct naar inhoud
Marieke Duijsters
4

Kwetsbare jongeren beter helpen zelfstandig te worden

Zelfstandig je leven gaan leiden is niet voor alle jongeren even gemakkelijk. Veel jongeren uit de jeugdzorg hebben daar na hun 18e nog ondersteuning bij nodig. Er moet dan ook sprake zijn van een warme overdracht en integrale ondersteuning aan jongeren op weg naar zelfstandigheid.

Resultaten sinds 2018

  • Via de Landelijke Aanpak 16-27 worden jongeren integraal geholpen naar zelfredzaamheid. Doordat praktijkkennis, ervaringskennis en wetenschappelijke kennis gebundeld worden.
  • Binnen de aanpak 16-27 worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld en bestaande werkwijzen geprofessionaliseerd. Dit wordt gedaan via pilots gericht op verschillende leefgebieden.
  • Kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • De nieuwe Participatiescan is binnenkort beschikbaar voor scholen, gemeenten en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van kwetsbare jongeren willen versterken.
  • Jongeren mogen sinds 1 februari 2020 in een gezinshuis blijven wonen tot hun 21e verjaardag. Daarvoor konden zij tot hun 18e in een gezinshuis wonen.
A picture
30 januari 2020
Nieuwe standaard gezinshuizen: voor jongeren tot 21 jaar

Op 30 januari zijn het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom tot een gezamenlijke afspraak gekomen: Jongeren mogen in een gezinshuis blijven wonen tot hun 21e verjaardag.

Lees meer

Heb je een vraag over kwetsbare jongeren beter helpen zelfstandig te worden? Neem contact op