Direct naar inhoud

B Toekomstgericht werken

Op hun 18e krijgen jongeren meer verantwoordelijkheden. Om hun zelfredzaamheid te bevorderen, hebben zij doorlopend ondersteuning nodig op alle leefdomeinen. Dit toekomstgericht en integraal werken is in de praktijk niet altijd makkelijk.

Kijk niet te ver vooruit met kwetsbare jongeren

Bij het credo ‘Toekomstgericht werken’ in de ondersteuning van kwetsbare jongeren tussen de zestien en zevenentwintig jaar is het belangrijk om het volgende in het achterhoofd te houden. De aanpak biedt mooie aanknopingspunten, maar voor veel jongeren zit de uitdaging vooral in weten wat ze nú nodig hebben of moeten doen om dit te realiseren.

Volwassen worden gaat niet voor alle jongeren vanzelf. Vooral voor jongeren in een kwetsbare positie kan het lastig zijn om op eigen houtje een opleiding af te ronden, werk te vinden, met geld om te gaan, huisvesting te vinden of vriendschappen en relaties te onderhouden.

Lees meer over wat voor hulp jongeren nodig hebben in het artikel van Marte Wiersma en Roel van Goor op de website van Sociale Vraagstukken.

Relatiegericht werken

Marte Wiersma en Roel van Goor pleiten in hetzelfde artikel voor relatiegerichte in plaats van toekomstgerichte hulpverlening. Landelijke Aanpak 16-27 onderschrijft dit. Relatiegericht werken is de basis van het vakmanschap dat nodig is om kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar op weg te helpen naar een stabiele toekomst. Dat begint bij het helpen in het hier en nu om jongeren vervolgens vanuit een stabiele basis te stimuleren aan hun toekomst te werken.

'Wij hebben thuis veel te maken gehad met hulpverlening. Dat begon al met mijn geboorte in een Blijf-van-mijn-lijfhuis, dus dat was een mooi begin', zegt de negentienjarige Jason in een serie gesprekken tussen jongeren die wel en niet met jeugdzorg zijn opgegroeid. Die gesprekken zijn georganiseerd door de Amsterdamse jeugdzorgorganisatie Levvel, voorheen Spirit, en te vinden op Youtube. Daarin valt op dat jongeren uit de jeugdzorg minder vertrouwen in anderen hebben dan jongeren die ‘gewoon’ bij hun ouders zijn opgegroeid. Jason: 'Mijn vertrouwen in mensen is heel erg gedaald en de mensen die ik nu vertrouw gaan door zoveel testen heen. Het lijkt wel The Hunger Games; ze vallen stuk voor stuk af.'

Lees meer over relatiegericht werken in het artikel van Brechje Kuipers en Freya Mostert op de site van 16-27

A picture
Een duw in de goede richting

Uitgevallen op het mbo, geen werkervaring, geen netwerk, verslaafd aan cannabis. Zo betrad Dave (20) de arbeidsmarkt. Het lukte hem niet een betaalde baan te vinden. Totdat de Rotterdamse Douwers op zijn pad kwamen.

Rotterdam telt ongevee...

Lees verder