Direct naar inhoud
Marieke Duijsters
2

Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien

Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. We zorgen ervoor dat kinderen zoveel mogelijk thuis opgroeien. Als dat niet meer kan, spelen pleegzorg en andere vormen van gezinsgerichte jeugdhulp een belangrijke rol. Daarbij willen we overplaatsen tot een minimum beperken.

Resultaten sinds 2018

A picture
14 juli 2021
Handreiking voor vaststelling tarief gezinshuizen

De handreiking tariefstelling gezinshuiszorg helpt gemeenten, jeugdhulpinstellingen en gezinshuizen om met elkaar in gesprek te gaan over passende jeugdhulp in gezinshuizen en het tarief dat daar bij past.

Lees meer

Heb je een vraag over meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien? Neem contact op