Direct naar inhoud

C Gezinsgerichte opvang

We willen gezinsgerichte voorzieningen verder ontwikkelen. Als thuiswonen niet meer kan, willen we dat kinderen zo thuis mogelijk kunnen opgroeien. Gezinshuizen of andere gezinsgerichte voorzieningen kunnen dan de uitkomst zijn. Het platform gezinshuizen behartigt de belangen van deze gezinshuizen.

A picture
Wonen in een gezinshuis-plus

De rechter plaatste Jason uit huis toen hij 4 jaar oud was. In eerste instantie werd hij opgevangen door opa en oma. Vanwege zijn gedragsproblemen belandde hij na 2 jaar in een crisispleeggezin. Verschillende pleeggezinnen volgden. Nu hij 11 ja...

Lees verder