Direct naar inhoud
Marieke Duijsters

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen is opgericht in 2015 en is gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden door een lokale coördinator gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt (steungezin). Op laagdrempelige, gelijkwaardige en alledaagse wijze krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.

Naar Buurtgezinnen.nl
A picture

Buurtgezinnen wil voorkomen dat problemen binnen gezinnen uit de hand lopen en er zwaardere hulp (of in het ergste geval uithuisplaatsing) nodig is. Begin 2021 zijn we in bijna 70 gemeenten actief en hebben we meer dan 1800 gezinnen aan elkaar gekoppeld.

‘Het is geen familie, maar het voelt wel zoiets.’ - Marieke (11 jaar):

Vraaggezinnen en steungezinnen

Vraaggezinnen zijn gezinnen die overbelast zijn of dreigen te raken. Vaak door een combinatie van beperkte draagkracht (bijvoorbeeld door alleenstaand ouderschap of gezondheidsproblemen) en uiteenlopende problemen die een zwaar beroep op hen doen. Zij hebben te weinig mensen om zich heen waarop ze kunnen terugvallen.

Steungezinnen

Steungezinnen zijn gezinnen met ervaren, competente ouders die graag een ander helpen en een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Zij ondersteunen het vraaggezin, stimuleren de eigen kracht en de zelfredzaamheid van het vraaggezin en bieden kinderen een plek waar ze ontspannen kind kunnen zijn en nieuwe ervaringen op kunnen doen.

Steunouders worden geselecteerd aan de hand van een competentieprofiel en hebben een VOG nodig. Zij krijgen geen vergoeding. De achtergrond van steungezinnen is gevarieerd. Het zijn zowel jonge gezinnen met kinderen als gezinnen waarvan de kinderen al uit huis zijn, die de rol van opa en oma voor de kinderen vervullen.

Bruggen bouwen

De ondersteuning is afgestemd op de behoefte van het vraaggezin en kan bestaan uit opvang van een kind voor een vaste middag in de week, regelmatig logeren, meegaan naar voetballen en ouderavonden etc. In plaats van het gevoel dat een vraaggezin faalt omdat ze het alleen niet redden, wil Buurtgezinnen bouwen aan een gemeenschap waarin samen opvoeden de norm is. ‘It takes a village to raise a child’. Ergens bij horen en het gevoel hebben er niet alleen voor te staan geeft kracht. Steungezinnen ervaren het contact met een ander gezin als een verrijking en horizonverruiming.

De Kinderombudsvrouw: ‘In onze samenleving is het niet meer vanzelfsprekend dat jongeren ouderen ontmoeten of dat mensen uit verschillende sociaal economische klassen of culturele achtergrond elkaar tegenkomen. Buurtgezinnen kan verbindingen leggen tussen deze groepen.’

Onderzoek naar effecten

In 2019 zijn de effecten van Buurtgezinnen onderzocht in 11 gemeenten. Uit dit onderzoek blijkt dat de besparingen die worden gerealiseerd significant hoger zijn dan de investering in Buurtgezinnen. De resultaten zijn weergegeven in deze effectrapportage.

In 2020 is een extern onderzoek gepubliceerd, uitgevoerd door de Christelijke Hogeschool Ede, lectoraat Kind in Gezin. De Hogeschool heeft onderzocht wat het sociaal en het financieel rendement van Buurtgezinnen is.

Bijzondere erkenning

In 2017 zijn we beloond met een ‘Appeltje van Oranje’, een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor vernieuwende sociale initiatieven. In 2021 ontvingen we het Hartenhuis-award van de Stichting Het Vergeten Kind vanwege onze bijdrage aan het doorbreken van het sociaal isolement waarin veel kinderen opgroeien.

Meer informatie of weten wat Buurtgezinnen voor jouw gemeente kan betekenen? Neem contact op met: