Direct naar inhoud

Het onderscheid tussen de organisaties Informele steun

Het onderscheid tussen de verschillende organisaties zit in de uitvoering en doelgroep. Als meerdere programma’s in één gemeente hun aanbod tegelijk uitvoeren, dan kunnen zij elkaar aanvullen, naar elkaar doorverwijzen en samenwerken.

Over het algemeen zorgen Buurtgezinnen, Steunouder en Meeleefgezin dat één of meer kind(eren) uit een gezin waar stress ervaren wordt, kunnen meedraaien in een fijn steungezin. Er wordt een gastvrij thuis geboden in het eigen huis van de vrijwilliger(s) (een steunouder, buurtgezin of meeleefgezin).

Steunouder en Buurtgezinnen doen dit voor een brede groep gezinnen met kinderen in alle leeftijden. Meeleefgezin doet dit voor ouders met psychische problematiek (en evt. licht verstandelijke beperking) met jonge kinderen. Een coördinator maakt en begeleidt de match en is beschikbaar als dat nodig is.

Bij Home-Start bieden ervaren en getrainde vrijwilligers ondersteuning, praktische opvoedhulp en vriendschappelijk contact aan gezinnen met lichte, alledaagse opvoedvragen, die onvoldoende steun ervaren van mensen in hun omgeving.

Samen Oplopen is er voor ondersteuning van gezinnen op meerdere levensgebieden. Net als bij Home-start draait een vrijwilliger mee ín het gezin, maar deze denkt en doet integraal mee met problemen rondom financiën, lastige papieren, taal, eenzaamheid, instanties, integreren, onderwijs, etc. De vrijwilligers en het gezin worden bij Samen Oplopen begeleid door een coördinator die een hulpverlenersachtergrond heeft en deze expertise inzet.

Zo vullen verschillende programma’s elkaar aan en werken zij regelmatig samen in een gemeente.

Organisaties informele steun voor gezinnen en kinderen in het kort

Steunouder

 • Hulp in eigen huis? Of opvang kind in ander gezin: Opvang kind in ander huis door een steunouder.
 • Leeftijd: 0-18 jaar.
 • Training vrijwilligers: Ja, 2 x 2 uur.
 • Coördinator: Professional met hulpverlenersachtergrond, in dienst van lokale welzijn, zorgorganisatie of gemeente. Begeleiding van vrijwilliger 2 á 3 x per jaar.

Buurtgezinnen

 • Hulp in eigen huis? Of opvang kind in ander gezin? Meestal opvang kind in ander huis door een gezin in de buurt.
 • Leeftijd: 0-23 jaar.
 • Training vrijwilligers: Nee, coaching-on-the-job zo veel als nodig is.
 • Coördinator: Onafhankelijke ZZP’er uit de gemeente. 2 x per jaar evaluatie met beide gezinnen.

MeeleefGezin

 • Hulp in eigen huis? Of opvang kind in ander gezin? Opvang van een jong kind in huis van het meeleefgezin. Ouder heeft psychische problematiek.
 • Leeftijd: 0-5 jaar.
 • Training vrijwilligers: Ja, 4 avonden.
 • Coördinator: Professional met specifieke achtergrond.

Home-Start

 • Hulp in eigen huis? Of opvang kind in ander gezin? De vrijwilliger komt wekelijks bij het ‘vraag’gezin thuis, biedt een luisterend oor en denkt mee met lichte opvoedvragen.
 • Leeftijd: 0 - 6 jaar vanaf de zwangerschap, en verschillend per gemeente ook voor gezinnen met oudere kinderen.
 • Training vrijwilligers: Ja.
 • Coördinator: Coördinator in dienst van een lokale welzijn- of zorgorganisatie. Begeleiding van vrijwilliger minimaal 6 x per jaar.

Samen Oplopen

 • Hulp in eigen huis? Of opvang kind in ander gezin? Vrijwilliger komt in het ‘vraag’gezin. Denkt en doet mee in het gezin met de ouders en jongeren met (multi)problemen – generalistisch.
 • Leeftijd: 0-23 jaar.
 • Training vrijwilligers: Ja, 3 dagdelen inclusief 1 online training en coaching op maat.
 • Coördinator: Professional met hulpverlenersachtergrond, in dienst van lokale welzijn of zorgorganisatie. Intensieve begeleiding aan vrijwilliger en gezin (op maat: bijvoorbeeld 3x per week of per 3 maanden).