Direct naar inhoud

MeeleefGezin

Een meeleefgezin biedt vrijwillig opvang aan een kind (0 t/m 4 jaar) van ouders met psychische problemen. Het kind doet positieve ervaringen op in deze vertrouwde en stabiele tweede omgeving. Deze ervaringen dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van deze kinderen en geven ruimte aan een optimale relatieopbouw tussen ouder(s) en kinderen.

Naar MeeleefGezin.nl
A picture

Jonge kinderen opvoeden is voor de meeste ouders een zware taak. Psychische problemen kunnen dit extra zwaar maken. Zeker als je weinig steun hebt vanuit een sociaal netwerk, zoals van vrienden of buren. MeeleefGezin ondersteunt ouders met psychische problemen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap of kort na de geboorte. Zodat het (ongeboren) kind zo min mogelijk stress meemaakt.

MeeleefGezin kan daarom starten bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar van ouders met psychische problemen. Het gaat bijvoorbeeld om ouders met een depressie, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis, verslavingsproblematiek, opgelopen trauma's (vanuit het land van herkomst, door vroegere uithuisplaatsing of gebrek aan goed oudervoorbeeld) of ervaring met huiselijk geweld. Ouders moeten in staat zijn voldoende basiszorg te verlenen.

Eerste 1000 dagen

Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen een grotere kans hebben op gehechtheids- en ontwikkelingsproblemen. Ook de kans dat de kinderen later zelf een psychische stoornis ontwikkelen is groter. Het brein van een kind is de eerste 1000 dagen sterk in ontwikkeling. Het kind heeft in die tijd veel behoefte aan een voorspelbare leefomgeving met positieve aandacht, structuur en rust. Door de kwetsbaarheid van de ouders en het oplopen van stress merken ouders dat zij niet altijd in staat zijn gehoor te kunnen geven aan die behoeften.

Een gehechtheidsrelatie opbouwen met andere vaste verzorgers dan de ouders is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen. Het sociale netwerk van ouders met psychische problemen is soms beperkt. Deze rol kunnen meeleefouders op zich nemen. Het meeleefgezin biedt een vertrouwde en stabiele tweede omgeving gedurende een dag in de week en een weekend in de maand. De positieve ervaringen die het kind in deze tijd opdoet, dragen onder andere bij aan een gezonde ontwikkeling. Het ontlast ouders, wat bijdraagt aan hun eigen welzijn en de relatie met hun kinderen.

Professionals begeleiden de koppeling tussen de gezinnen. De kans op een goede en langdurige match is hierdoor groter. Twee jaar lang kunnen de beide gezinnen met vragen terecht bij de professional. Daarna maken de ouders en meeleefouders samen verdere afspraken. MeeleefGezin zet in op een langdurig contact tussen het kind, de ouders en het meeleefgezin. De uitvoering van MeeleefGezin is gebaseerd op de Infant Mental Health (IMH) visie.

Resultaten

Dankzij goede screening en training van de meeleefgezinnen en fijnmazige matching zijn er al ruim 100 gezinnen door heel Nederland succesvol gekoppeld. Ongeveer 90% van deze koppelingen is na 2 jaar nog in stand.

Vader: “Door het meeleefgezin kan ik méér vader zijn.”
Meeleefmoeder: “Ik kan nu een klein beetje terugdoen voor het kwetsbare meisje dat ik zelf ben geweest.”
Moeder: “Ik gun mijn kind een andere jeugd dan ik heb gehad.”