Direct naar inhoud
Marieke Duijsters

Samen Oplopen

Samen Oplopen koppelt getrainde en intensief begeleide vrijwilligers aan gezinnen en jongeren met complexe zorgen en stress. Vaak wordt er bij hen professionele hulpverlening ingezet, maar de gezinnen zelf zijn vooral op zoek naar een laagdrempelige vorm van hulp. Samen Oplopen slaat een brug tussen de informele en formele hulp. Dit doen zij door de werkwijze over te dragen aan andere organisaties.

Naar Samen Oplopen
A picture

Deze stichting combineert de inzet van een vrijwilliger met de expertise van een professional en zet deze combinatie in bij gezinnen en jongeren met complexe problematiek. De werkwijze van Samen Oplopen wordt door lokale wijkteams, CJG’s of welzijnsorganisaties uitgevoerd.

Quote gezin: "Eindelijk echte hulp, iemand die snapt wat ik mij dwars zit en me helpt in alles wat ik nodig heb."

Hoe vrijwilligers bijdragen aan transformatie jeugdzorg

Hulpverleners en gemeenten zitten vaak met een dilemma: de complexiteit van de problemen in gezinnen maakt het te zwaar om in deze gezinnen een vrijwilliger in te zetten. Daarnaast móet de zorg transformeren; de huidige zorg voor gezinnen met veel problemen is erg duur en de druk op de zorg neemt toe. Dit maakt het belang van de inzet van vrijwilligers steeds groter. Maar hoe doe je dat als het gaat om complexe problematiek? En hoe waak je ervoor dat het aanbod binnen het sociaal domein versnippert?

Een antwoord op deze vagen komt van Samen Oplopen.

Met de werkwijze van Samen Oplopen:

 • nemen problemen in gezinnen af;
 • dalen de kosten voor (jeugd)zorg.

Samen Oplopen koppelt vrijwilligers aan gezinnen

Het gaat pas duurzaam beter met gezinnen als elke stressfactor wordt aangepakt. Als er generalistisch gewerkt wordt via maatwerk. Mensen die hun leven goed op orde hebben en daardoor krachtig zijn in een rol als gezinsvrijwilliger en een professionele hulpverlener lopen samen op met kwetsbare gezinnen en ondersteunen ze in de volle breedte van het leven.

De vrijwilligers coachen, bieden hulp bij opvoeding en financiële zorgen, spelen met de kinderen, begeleiden gezinsleden naar instanties, ondernemen samen activiteiten, helpen met integreren en de samenleving begrijpen en bieden gezelligheid, aandacht en een luisterend oor. Mocht het nodig zijn, dan kan de professionele coördinator extra ondersteuning geven of samenwerking zoeken met hulpverleningsinstanties.

Quote manager Centrum voor jeugd en Gezin: "We kunnen als hulpverleners sneller uit een gezin, omdat vrijwilligers een hele belangrijke rol spelen in het gezin. Als hulpverleners zijn we altijd passanten met veel trajecten. Met een vrijwilliger kan het gezin het weer zelf gaan doen. Zonder samen Oplopen zouden we veel meer geld uitgeven aan de hulpverlening en zouden sommige gezinnen niet eens in beeld zijn."

Praktijkverhaal Madelon en Sylvia

In een video van het Oranje Fonds vertellen vrijwilliger Madelon en moeder Sylvia over de tijd die zij samen opliepen. Sylvia kwam door een scheiding met haar bijna 4-jarige zoontje Bjorn op een camping te wonen. Ze wist zich niet goed raad met hoe ze nu verder moest. Het regelen van een koophuis, haar zoontje dat nog naar de peuterspeelzaal ging en opgehaald moest worden en andere dagelijkse bezigheden werden haar even te veel.

Gelukkig kon vrijwilliger Madelon haar in een jaar tijd op weg helpen. Ze bood Sylvia een luisterend oor, deed leuke dingen samen met Bjorn en ging mee naar de rechtbank en mediation sessies.

Werkwijze van Samen Oplopen

 1. Voor wie

  Samen Oplopen is er voor gezinnen en jongeren met veel stress en problemen. Voor ouders en voor jongeren van 0 tot ca. 23 jaar. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen met opvoedtekorten, in een minimumsituatie, met financiële problemen, nieuwkomers (vluchtelingen met een status), alleenstaande ouders en gezinnen of jongeren met een klein sociaal netwerk. Maar ook gezinnen waar sprake is van scheiding, eenzaamheid, gezinsleden met een beperking of bijvoorbeeld een depressie.

 2. Voorkomen en afschalen

  Samen Oplopen voorkomt dure jeugdzorg en uithuisplaatsingen. Dankzij de werkwijze van Samen Oplopen biedt een mede-inwoner duurzame steun. Vaak ontaardt deze steun in vriendschappelijk en duurzaam contact waardoor het jo-jo-effect van gezinnen die steeds weer hulpverlening nodig hebben, wordt doorbroken.

 3. Lokale aanpak

  Een lokale zorgorganisatie, zoals Sociaal Teams en/of Welzijn, voert Samen Oplopen uit. Zo is de aanpak van Samen Oplopen altijd goed ingebed in lokale structuren. Stichting Samen Oplopen ontzorgt de lokale organisatie door het leveren van een bewezen werkwijze, materialen en coaching. Zo vormt de organisatie een brug tussen de formele en informele zorg en kan de formele zorg soepel worden afgeschaald.

Quote alleenstaande moeder van een gezin: “Vrijwilliger Anne komt elke week. Zij denkt en doet met van alles mee: met de kinderen, de papieren, de computer en het contact met school. Ze is als een moeder. Ik kan weer ademhalen!”

Heb je een vraag aan Samen Oplopen? Neem dan contact op met: