Direct naar inhoud
Marieke Duijsters

Steunouder

Steunouders zijn volwassenen vrijwilligers die een dagdeel per week een gastvrij thuis bieden aan een kind. Ze geven een kind, binnen hun eigen gezinsleven, een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan zijn. Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te komen en te ervaren hoe je de zorg voor kinderen samen kunt delen.

Naar Steunouder.nl
A picture

Voor alle ouders is het fijn om het niet alleen te hoeven doen. Maar niet iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als hij of zij die nodig heeft. Steunouders zijn volwassen vrijwilligers (van studenten tot opa’s en oma’s en alles daar tussenin) die één of twee dagdelen per week een gastvrij thuis bieden aan een kind. Zo geven ze gezinnen een steuntje in de rug.

Van Delfzijl tot Venlo en van Gouda tot aan Beuningen, Steunouder groeit volop. Het mooiste is dat laagdrempelige steun voor gezinnen daarmee toegankelijker wordt. Naast steunouders voor ‘gewone’ gezinnen, maken we ons ook sterk voor steunouders voor pleeggezinnen. De ervaring leert dat zo’n extra steuntje in de rug voor pleegouders voortijdige breakdowns weet te voorkomen.

Vertrouwde plek

De hulp van steunouders helpt voorkomen dat problemen in gezinnen ontstaan of verergeren. Ze bieden een kind een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan zijn. Daarmee geven steunouders ouders ruimte om op adem te komen en ervaren zij hoe fijn het is als je de zorg voor kinderen samen kunt delen.

Hoe lang steunouders een steentje bijdragen hangt af van de behoefte van het gezin en de mogelijkheden van de steunouder. De steunoudercoördinator onderzoekt met de vraagouder welke mogelijkheden er zijn om een eigen vangnet te creëren.

Begeleiding

Voordat steunouders beginnen, krijgen ze een training boordevol tips en ervaringen om hun voordeel mee te doen. Gedurende het hele traject blijft de coördinator beschikbaar om op terug te vallen bij vragen of problemen. De steunoudercoördinator matcht vraag en aanbod zorgvuldig, zodat vraag- en steunouder goed bij elkaar passen. Natuurlijk is het wennen over en weer. Daarom starten we altijd met een wenperiode waarin iedereen elkaar leert kennen en het vertrouwen kan groeien.

Samenwerken

Steunouder kiest ervoor om haar werkwijze altijd in te bedden bij een lokale uitvoeringsorganisatie. In onze ervaring is dat de beste garantie voor een duurzame verankering in het lokale sociale domein met bovendien korte lijntjes met verwijzers waarbij op- en afschalen eenvoudiger uitvoerbaar wordt.

Steunouder werkt

In Tien verhalen met impact (2020) brengen we zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve impact van Steunouder in kaart. Download het e-boek om te ontdekken hoe een ogenschijnlijk kleine bijdrage een grote impact kan hebben.

Download het e-book
A picture

Onderzoek

Annelien van Horssen onderzocht in 2016 vanuit de studie Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken van de Universiteit Utrecht welk effect Steunouder heeft op het vergroten van de draagkracht van ouder en kind.

Het onderzoek concludeert:

‘Door praktische steun die steunouders bieden, hadden vraagouders tijd voor zichzelf, voor anderen gezinsleden en een moment rust. Enkele vraagouders ontvingen ook emotionele en adviserende steun wat voor hen van meerwaarde was omdat zij hun verhaal kwijt kunnen. Voor kinderen was Steunouder van meerwaarde, omdat zij aandacht ontvingen, een plezierig dagdeel beleefden, in een andere omgeving waren en zich begaven in een veilige, stabiele omgeving. Steunouders waren gericht op het bieden van een veilige, stabiele omgeving. Kinderen gingen met plezier naar haar/zijn steunouder. De helft van de steunouders was gericht op het bieden van een ondersteunende en stimulerende omgeving. Deze steunouders signaleerde ontwikkelingsbehoefte van kinderen en bedachten stimulerende activiteiten. Voor kinderen van kwetsbare ouders kan dit een aanvulling zijn op de soms geringe ondersteuning en stimulering van thuis.'

Animatie voor ouders met licht verstandelijke beperking

De drempel voor gezinnen en ouders om hulp te vragen is soms groot. Helemaal als je minder ‘talig’ bent dan gemiddeld en informatiefolders lezen te hoog gegrepen is. Wat is Steunouder is een ultrakorte video-animatie die wordt gebruikt door professionals die werken met ouders met een licht verstandelijke beperking.

Bekijk de video:

Steun voor pleegouders

Samen met het Overijsselse Trias Jeugdhulp heeft Steunouder het project Steun voor pleegouders geïnitieerd. Gedurende drie jaar is er ruimte om pleegouders met een steunouder een steuntje in de rug te bieden waardoor zij ruimte hebben om even op adem te komen, aandacht te geven aan hun andere kinderen of iets voor zichzelf te doen.

A picture
Steunouder Sieka geeft Aïcha iemand om op terug te vallen

Door de verslaving van Aïcha’s ex raakte Aïcha geïsoleerd van haar sociale omgeving, heeft ze haar baan opgeven en ontstonden er relatieproblemen. Ze zag dat ook de ontwikkeling van Bilal, toen bijna drie jaar, stagneerde en is gescheiden. Toen...

Lees meer