Direct naar inhoud
Marieke Duijsters
R

Randvoorwaarden

Voor kinderen is het prettig en het meest effectief als zij hulp krijgen dichtbij huis, liefst in de eigen vertrouwde omgeving. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten diverse randvoorwaarden op orde zijn. Gemeenten, branche-, beroeps-, cliëntenorganisaties en het Rijk hebben hiertoe onderstaande doelen opgesteld

Resultaten sinds 2018

A picture
20 januari 2020
Arbeidsmarktagenda jeugdhulp gepubliceerd

De nieuwe arbeidsmarktagenda jeugdhulp hanteert een actiegerichte en pragmatische aanpak die zoveel mogelijk aansluit op bestaande initiatieven en netwerken in de jeugdsector. Het draait hierbij vooral om: aanjagen, stimuleren, kennisdelen, ver...

Lees meer