Direct naar inhoud

B Aanbod, inkoop en beschikbaarheid specialistische jeugdhulp

Om te voorkomen dat specialistische voorzieningen – door beslissingen van individuele gemeenten – niet meer worden ingekocht of onder druk komen te staan, moeten gemeenten (meer) gezamenlijk gaan inkopen. Het programma Inkoop Sociaal Domein is opgezet om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij inkopen en aanbesteden.